Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

16.09.2011 - Индустриален парк Шумен

На 18.12.2008 г. Общинският съвет към Община Шумен взе решение (Решение № 271, Протокол №17) да създаде нов индустриален парк в Шумен в съдружие с частното дружество НИКИ- БТ АД на площ 2 400 000 кв. м.

Инициативата на новосъздаденото сдружение е изграждането на нов индустриално-търговски и логистичен център, който ще обслужва нуждите не само на град Шумен, но и на целия североизточен регион на България. Стремежите на компанията са насочени към създаването на една модерна база, която да отговаря на най-високите европейски и световни стандарти, базирайки се на креативността и находчивостта  на частния сектор и сигурността, предоставяна от Община Шумен.

Индустриален Парк Шумен ще бъде на площ от 2 400 000 кв.м. Новата компания ще финансира проекта и ще трансформира неразработени селскостопански земи в индустриален парк с всички необходими инфраструктурни решения.
Изграждането на Индустриален Парк Шумен ще бъде завършено на три етапа. Предвижда се той да бъде прецизно организиран според видовете бизнес дейности. Проектът стартира през юни 2009 г.

Всеки индустриален терен ще бъде снабден със следната  инфраструктура:

• Достъп до път
• Електропровод
• Газопровод
• Водопровод
• Канализация
• Оптичен кабел

Освен това, за всеки индустриален терен ще бъде изготвен отделен устройствен план, който ще указва съответните строителни параметри и вида индустриална дейност, която може да се извършва върху него.
Всички терени ще бъдат напълно пригодени за незабавно ползване.

Основни цели на проекта:

•    Създаване на модерна и многофункционална бизнес зона, която да отговори на потребностите на бързо развиващата се промишленост
•    Развитие на цялостното икономическо състояние в региона, както и подобряването на жизнения стандарт на населението
•    Подобряване на инвестиционния климат на територията на Община Шумен
•    Подпомагане и развитие на нови бизнес дейности в региона
•    Създаване на качествена среда за новите компании, съответстваща на най-високите стандарти и изисквания, наложени от бързите темпове на развитие във всички сфери на бизнеса
•    Удовлетворяване нуждите на настоящите и бъдещи клиенти чрез предоставянето на един напълно завършен продукт, оборудван с всички адекватни инфраструктурни удобства
•    Концентрация на всички индустриални, търговски и логистични дейности в периферията на града, което ще допринесе за превръщането на Шумен в един по-модерен и по-подреден европейски град.

В този наистина грандиозен проект отново бяха предпочетени продуктите на фирма Пайплайф. Изпълнителят фирма БАРС АД реши да заложи на качеството и при изграждане на инфраструктурната канализационна система издра тръбите на Pipelife тип Pragma, както и дренажните ни тръби тип Pragma Drainage.

При изграждането на външната водопроводна система бяха заложени напорните ни тръби от PE100 тип AquaLife. Те се характеризират със следните основни предимства:

•    Ниско относително тегло в сравнение със стоманата, чугуна и PVC
•    Лесен и бърз монтаж с помощта на бързо стягащи муфи
•    Устойчивост на въздействие на по-голямата част от химичните съединения (по желание на клиента Pipelife доставя таблици за химичната устойчивост на тръбите от PE)
•    Устойчивост на бактерии, гъби и т.н.
•    Гладките стени на тръбите са причина за ниското съпротивление на проводимостта и не се образуват отлагания.

 
В изграждането на газовата инсталация на парка също бяха предпочетените тръбите за пренос на газ на Пайплайф.
 
Участието ни и в този проект е поредното доказателство за качеството на нашите продукти. Да се поздравим с поредния успех!

Галерия със снимки от мястото на проекта

Pic_1_196
Pic_2_196
Pic_3_196