Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАГИСТРАЛАТА D1 – ЕТАП 1- УЧАСТЪК 9 - ЛОКЕТ-ХОРЖИЦЕ

РЕФЕРЕНTEН ДОКУМЕНТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАГИСТРАЛАТА  D1 – ЕТАП  1-  УЧАСТЪК 9  -  ЛОКЕТ-ХОРЖИЦЕ
ПП система PRAGMA SN12 и SN16

Местоположение: магистралата D1 Локет - Хоржице (66-75 kм)
Инвеститор: Дирекция на Пътища и магистрали гр.Прага
Проектиране:         Новак и Партньори, гр.Прага
Главен доставчик: Сдружение на фирмите Колас АД - Порр AД
Доставчик на части: Subterra AД,  гр.Прага
Използван материал: тръбна система PRAGMA SN12 и SN16
Диаметър на тръбата: главен колектор: DN 300 - DN 800
  разклонения: DN200 - DN250
Дължина на тръбите: канализационен тръбопровод  9.9 kм
  разклонения  6,6 км
Срок на изпълнение: главната канализация - август 2013 г. до   октомври 2013 г.
  разклонения – пролетта на 2014 г.
РЕФЕРЕНTEН ДОКУМЕНТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАГИСТРАЛАТА D1  1.ЕТАП  ОТСЕЧКА 09 
PRAGMA SN12 и SN16

През тази година започна модернизацията на най-старата магистрала в Чешката република, а именно на 160- километровия участък Mирошовице – Kивалкa. Ще се извърши на няколко етапа в продължение на около 5 години , към момента се изпълняват четири участъка . В рамките на модернизацията се извършва и подмяна на дъждовната канализация , отводняването на пътното платно. Поради естеството на геоложките и работни условия за отводняването се използват пластмасови канализационни системи, предназначени за високо натоварване: главният колектор в централната му част е с твърдост на пръстена скованост SN12 , а разклоненията  са с  твърдост  SN16 . Поради големия обхват на диаметъра на канализацията – 300 до 800 мм -  след съгласуване с инвеститора и фирмите доставчици е взето решение  в участък  No 09 да се използва канализационната система PRAGMA SN12 и SN16 .
Тя е стабилна система от полипропилен с висока якост на модула , произведен в най-модерния завод на холдинга  Pipelife в България . Независимо от високата си твърдост, системата PRAGMA е сравнително лека , лесна за употреба и манипулация,  така че дори при полагане в центъра на пътя не се затруднява значително работата.

Използването на гъвкавата система Pragma е най-добрия избор в икономическо и екологично отношение , тъй като при тежки геоложки условия , свързани с екстремно динамично натоварване на магистралата , осигурява дългосрочна работа без проблеми и напукване.

Pipelife Czech OOД,  Кучованини 1778,  765 02 Отроковице, 
тел.: 577 111 213, факс: 577 111 227
Е-мейл: pipelife@pipelife.cz 
www.pipelife.cz