Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Водния цикъл на гр. Сливен отново се изпълнява с тръби на фирма Пайплайф.

 

И този път продуктите на фирма Pipelife се оказаха най-доброто решение при изграждане на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол”.

 

 

В случая тръбите тип PRAGMA–тръби от полипропилен, бяха най-адекватнотопредложение на Pipelife.

 

 

Тръбите на фирма Пайплайф бяха избрани от изпълнителя на проекта, заради високото им качество, както и  липсата на скрап при тяхното произвеждане, при което получават сигурност и качество в изпълнението на техния обект.
Главен изпълнител на обекта e "П.Г.Хидропартньори" ДЗЗД, в което участват "Водстрой 98"АД, "Балканстрой – София" АД и "Балканстрой" АД.
Подизпълнители са Стройконсулт" ЕООД и "Гради" ЕООД.

 

Pic_1_196
Pic_2_196
Pic_3_196