Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

27.06.2014 - Пайплайф-доставчик на тръби в Търговище- по ОП „Околна среда 2007-2013г“

Пайплайф България ЕООД е пред финализиране на доставките по проекта за рехабилитация на ВиК мрежите на Търговище”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.


Проектът ще доведе до ликвидиране на авариите и ще подобри качеството на питейната вода, ще бъдат изведени всички отпадни води в Пречиствателната станция на града. Проектът  е на инж.Александър Василев, който се е спрял на канализационната система Pragma и  се изпълнява от Понсстройинженеринг ЕАД.

Pic_1_196
Pic_2_196
Pic_3_196