Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

09.12.2014 - Пайплайф с участие в проект за воден цикъл в Созопол

 

 

Обектът "Строителство на ВиК мрежа в землището на гр. Созопол, местност Провлака”  е част от проекта "Интегриран проект за воден цикъл на Созопол – I етап", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Стойността на обекта е 1,5 млн. лева и предвижда изграждането на водопровод и канализационна мрежа в тази част на града.
Главен изпълнител на обекта е Бургаската фирма Комплектстрой ООД.

 

 

 

Проектът се изпълнява с гофрирани РР тръби PPRAGMA SN8, PVC тръби SN8  и канализационни шахти PRO 630.

 

 

 

Проекта е на проектантско бюро  „СИАТ“ гр. София.

 

 

Pic_1_196
Pic_2_196
Pic_3_196