Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

22.12.2014 - През изминалите 14 месеца Пайплайф България беше доставчик на материали за изграждането на новата ВиК мрежа на гр.Кубрат.

През изминалите 14 месеца Пайплайф България беше доставчик  на материали за изграждането на новата ВиК мрежа на гр.Кубрат.

Доставени бяха: познатата вече на всички в бранша  система “Pragma” –гофрирани РР тръби и фитинги в гамата DN 160-DN 1000, също така “Pragnum” тръби от РЕ с електродифузна заварка DN 1100-DN 1400, ревизионни РР и РЕ шахти-PRO 1000 & PRO Pragnum и разбира се напорните ни РЕ тръби „Aqualife”.

Надяваме се, че с тези доставки ще допринесем през следващите години  гражданите и гостите на гр. Кубрат да имат по-високо качество на питейната вода, както и да допринесем за по-голям комфорт при използването на новоизградената канализационна мрежа в града с нашите материали!

Със завършването на този значим като обем и значение проект, изцяло с пластмасови тръби и шахти, се доказва още един път, че полимерите имат основна роля за диаметри и над 1000 мм-нещо, което до съвсем скоро се смяташе за нерентабилно и ненадеждно?!

Същото, в плъна степен, важи и за РР шахти произвеждани по метода на инжекционото леене-PRO 1000 стотици шахти -някои полагани на дълбочини  и при над 5,5 метра  доказаха за пореден път логиката на качествения продукт!

 

ОБЕКТ №1: СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА
МРЕЖА, bvКАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ №1, №2, №3, №4 НА ГР.
КУБРАТ
 
ОБЕКТ №2: СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА
МРЕЖА                                                                                                                                                                                                                                                       
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:            ОБЩИНА КУБРАТ                                                                                                          
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:          “ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД                                                                                                              
СТРОИТЕЛ:             ДЗЗД „ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА - КУБРАТ”                                                                                                        

ПРОЕКТАНТ:                             ДЗЗД ,,ВОДОПРОЕКТ ТРАФИККОНСУЛТ"

Pic_1_196
Pic_2_196
Pic_3_196