Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Нашите клиенти знаят защо Пайплайф е най-добрия избор, когато става въпрос за устойчивост и опазване на водните ресурси!

Частен инвеститор до Пловдив предпочете решенията на Пайплайф за канализация и дренаж.
За битовата канализация се монтира модулна пречиствателна станция тип EcoBox. ECOBOX са модулни пречиствателни станции за третиране на отпадни битово-фекални води от къщи, вили, къмпинг зони, жилищни и хотелски комплекси, малки предприятия и цехове, обществени и административни сгради, населени места. Приложими в зони, без изградена канализация и на места където не е рентабилно изграждане на улична битово-фекална канализация.
За събиране на дъждовните води и водата от басейна бяха предпочетени дренажни блокчета STORMBOX. От тях водите се инфилтрират към по-дълбоките почвени слоеве, като по този начин увеличават ресурсите от подпочвени води.
Изпълнител на обекта е фирма „Реал М".

resized