Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Profos в Румъния!

Пайплайф България с доставка на помпена станция в Букурещ!
Обектът е жилищна сграда, а освен Profos, Пайплайф достави и дренажни блокчета Stormbox.
Модулната канализационна помпена станция за отпадъчни и дренажни води се предлага като краен продукт, готов за директно инсталиране на строителната площадка. PROFOS се предлага в различни диаметри на шахтата/черпателя, подходящи за различни дълбочини на полагане, условия на натоварване, брой и тип помпи и приложения.
Дренажните блокчета STORMBOX са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране /ретенциониране/ и без налягане разделяне и дренаж в почвата. Дъждовните води, събрани от твърди повърхности, напр. от покриви, улици, паркинги, площади и зелени площи, се отвеждат чрез водосточни тръби и отливни тръби към кладенци с утайник, а след това към дренажни кутии.

 

resized