Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Проект „Отводняване“ в Болйевци, Белград, юни 2020г.

Проектът е участък от публичен път в предградие на Белград, Сърбия-Болйевци. Частният инвеститор търси решение за отводняване на входа на вилата си, който участък включва и част от кръстовище. Къщата е разположена в падина, няма изградена инфраструктура и съответно дъждовната вода се събира точно пред входа й. Водата представлява и проблем за трафика, който минава пред имота. Инвеститорът решава да се справи с този преоблем, в съгласие с общинските власти.

            
Каналът, който минава покрай главния път и който има за цел да събира дъждовната вода, не може да изпълнява функцията си, тъй като е на по-високо ниво от събиращата се вода.

Детайл от системата

Главният архитект на проекта открива Raineo като решение в подобен случай. Системата за управление на атмосферни води – Raineo, се приема от всички страни в проекта-инвеститора, общината и строителя. Строителната компания Оngrap Omni със строителните дейностите около канализацията и инсталирането на системата.

                             

          Сградата и входа към нея; проблематичната зона от пътя, в която се събира водата.

 

Установяването на района за улавяне се базира на пространството от 500кв.м, Дъждовната вода се влива в два канала, които изискват резервоар за утаяване , т.к всяка от канавките може да поеме 250-300 кв.м от зоната на трафик. Установени са и зоните, в които нивото е по-ниско и се събира дъждовната вода. Строителят извършва ремонтни дейносто по част от асфалта, с цел нивелиране на асфалта към каналите, както и реконструкция на част от пътното платно и поставяне на бордюр.

                       

               Подготовка на площадката, изкопаване и тръмбоване на почвата.

 

Дъждовната вода от канавките се събира в шахта с утаител, откъдето се отвеждакъм зоната на задържане. От там , водата ще се оттече към почвата и ще се включи към подпочвените води. Важно е всички елементи да имат утаител, така че, отложените частици от почвата да не преминат към зоната за задържане.

                

                                   Шахта с уловител на тиня.

 

Размерите на зоната за задържане се определя според локалната интензивност на валежите за 15мин с определен коефициент на безопасност. В този случай, рамерите са 1.2 x 3.6 * 1.2м , което означава около 5.2куб.м брутен обем и 5куб.м нетен обем.
Инсталацията е извършена в зелена зона и отнема един час, без изкопните работи. Зоната на задържане е изграден ана предварително подготвена площадка, покрита с дребен чакъл и обвита с геотекстил.

 

            

                    Инсталиране на геотекстил и поставяне на подложките

 

 

                

         Сглабяне на инфилтрационните блокчета и опаковането им с геотекстил

 

Целият процес от разговора с инвеститора до инсталацията отнема две седмици. Последващият период на силни дъждове доказва колко сигурна и ефективна е системата.
Успешният проект има и друго положително последствие-системата, се оказва, представлява интерес и за съседната община Сурчин. Там също има подобна опасна зона, в която се събира вода и причинява затруднение на трафика. Повече за проблемната зона, както и решението на Пайплайф, може да видиде във видеото: