Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

02.02.2009 - СПЕЦИФИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ НА PIPELIFE

(да се има в предвидпри попълване на технически спецификации към тръжни документи за доставка и изпълнение на водопровод и канализация за инфраструкторни и площадкови системи)

ПРАГМА

 1. предназначение: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.
 2. суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция
 3. технология на произвидство: екструзиoнен метод без обезвъздушителен улей
 4. муфа: ротационно заварена- неразделна част от всяка една тръба
 5. уплътнение: EPDM комплект- неразделна част от всяка една тръба
 6. материал на тръбата: полипропилен PP-B(полипропилен кополимер)
 7. цвят : различен от черен(оранжево-кафяв), еднакъв по отношение на нюанси и интензивност.
 8. дължина на тръбата: 3 или 6м
 9. описание на продукта: двуслойна полипропиленова труба с гладък вътрешен слой и структориран трапецовиден профил на външния слой
 10. грапавина на провеждащият(вътрешен) слой :< 0,01мм
 11. номинална твърдост (коравина на пръстена): ≥8kN/m2
 12. номинален диаметър DN:OD( външен диаметър) с пълна гама фасонни елементи
 13. система: пълна система - тръби, фасонни части, шахти и съоръжения за пречистване на отпадъчните води
 14. съвместимост с гладкостенни тръби по външен диаметър с гарантирана водоплътност на връзката: да
 15. Продуктов код: Pragma.../.
 16. cтандард: съгласно БДС EN13476
 17. производство: съгласно ISO 9001
 18. производител: Pipelife Полша

РЕВИЗИОННИ ШАХТИ

 1. предназначение:термопластични ревизионни шахти с достъп за контрол при  гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация
 2. суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция
 3. материал: полипропилен PP-B(полипропилен кополимер)
 4. описание на продукта: коснтруирана от отделни съставни части свързани помежду си чрез заваряване с полирпопиленова нишка или чрез уплътнител от еластомер.
 5. цвят : различен от черен(оранжево-кафяв), еднакъв по отношение на нюанси и интензивност
 6. конфигурация от ъгли на свързване: всички ъгли от 90 до 270 градуса( по посока на часовниковата стрелка)
 7. Максимален диаметър на включване: DN/OD ø 630 или DN/ID ø 600ø
 8. Възможност за различни диаметри на вход и изход:да
 9. възможност за телескопичен капак:да
 10. вариации от  елементи за направа на кюне с добри хидравлични показатели
 11. дълбочина на полагане: до 8м
 12. възможност за включване на по-високо ниво на входящите тръби спрямо изходящата тръба:да
 13. вградени стълби  в удължаващите конструктивни елементи:да
 14. възможност за корегиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи:да
 15. гарантирана  водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система:да
 16. решения срещу „изплуване „ при високи подпочвени води:да
 17. съвместимост: с профилирани тръби от PP-B по външен диаметър и с гладкостенни тръби от PVC по външен диаметър
 18. съвместимост:възможност  за окомплектоване  като краен продукт на водомерни шахти, филтриращи кладенци и помпени станции
 19. продуктов код: KGSG..../.../.
 20. стандарт: съгласно prEN13558-2
 21. производител: Pipelife България

ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

 1. предназначение: да поемат стичащите се по уличните канавки и регули дъждовни води и да ги отвеждат до съответния уличен или площадков събирателен канал. Те се поставят на улици или площадки, като се има пред вид надлъжния наклон на улиците или съответният водосбор.
 2. суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция
 3. материал: полипропилен PP-B(полипропилен кополимер)
 4. описание на продукта: в хоризонтална проекция дъждоприемниците предлагани от фирма PIPELIFE се състоят от входна решетка, съгласно БДС 1623, отвесно тяло изградено от полипропиленова тръба с вътрешен диаметър 400мм - PRAGMA DN/ID 400 с коравина на пръстена SN≥8 kN/m2, съгласно БДС EN13476, или от полипропиленова тръба с външен диаметър 400мм - PRAGMA DN/ОD 400 с коравина на пръстена SN≥8 kN/m2 . Дъждоприемниците се съединяват с уличния канал посредством заварен на определена височина адаптор с минимален диаметър DN/ОD 160, със сифонно или без сифонно приспособление за водно затваряне. Дъното е направено от полипропиленова плоскост с дебелина 12мм и е заварено с полипропиленова жица за долната част на тръбата.
 5. цвят : различен от черен(оранжево-кафяв), еднакъв по отношение на нюанси и интензивност
 6. конфигурация от ъгли на свързване: всички ъгли от 90 до 270 градуса( по посока на часовниковата стрелка)
 7. Максимален диаметър на включване: DN/OD 315 или DN/ID 300
 8. възможност за телескопичен капак:да
 9. възможност за листоуловител: да
 10. в възможни натоварвания на решетачният капак: B125, C250 и D400 съгласно БДС EN124.
 11. възможност за включване на по-високо ниво на входящите тръби спрямо изходящата тръба:да
 12. възможност за корегиране на проектната височина чрез намаляване удължаващите конструктивни елементи:да
 13. гарантирана  водоплътност на шахтата и връзките и с канализационната система:да
 14. решения срещу „изплуване „ при високи подпочвени води:да
 15. съвместимост: с профилирани тръби от PP-B по външен диаметър и с гладкостенни тръби от PVC по външен диаметър
 16. продуктов код: KJPragmaID+.../...-...m
 17. стандарт: съгласно БДС EN1433
 18. производител: Pipelife България

РОБУСТ

 1. предназначение: за ифраструкторни вопроводни системи,газопровод и телекомуникационни проводи.
 2. суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция
 3. технология на произвидство: екструзиoнен метод
 4. материал : ПЕ ПЕ100
 5. цвят;различен от черен-син, жълт, червен
 6. профил на тръбите: двуслоен с гладък вътрешен слой  от ПЕ и защитен външен слой от порест ПЕ.
 7. детекция: медна жица вградена между вътрешният и външен слой.
 8. полагане: безтраншейно
 9. кратко време за инсталиране:да
 10. полагане на малки дълбочини до 35см :да
 11. натоварване  от трафик до 60 тона:да
 12. условия на плагане:без специални изисквания за материала около тръбата.Без пясъчна подложка.
 13. стандарт: да отговарят на българските стандарти и разпоредби. Други международно приети стандарти могат да бъдат използвани само ако:
 • са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или;
 • за съответният случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

МАСЛОУВИТЕЛ КЛАС I- КОАЛЕСЦЕНТЕН ТИП

 1. предназначение: За отделяне на нефтопродукти, съдържащи се в отпадните води от гаражи, автосервизи,автомивки , бензиностанции, производствени цехове, пътища и паркинги.
 2. суровина използвана за изработката на резервоара: първична сертифицирана от независима инстанция  полиетилен –за ротационно леене
 3. технология на производство на резервоара: ротационен  метод
 4. материал на резервоара : полиетилен
 5. цвят;различен от черен-бял, зелен
 6. профил на резервоара: безшевен оребрен  полиетиленов  резервоар  с дебелина на стената ≥  12мм
 7. профил на филтъра: полипропиленов(PP-B) , леснопочистващ се , подвижен (сменяем)
 8. остатъчно масло: по-малко от 5мг/л(5гр/м3)
 9. обем на задържаните нефтопродукти масла:≥350л
 10. възможност за сигнализация при авария :да
 11. кратко време за монтаж:да
 12. инструкции за монтаж с монтажен план за ситуиране:да
 13. тест протокол за изпитване от независима инстанция:да
 14. пордуктов код: ECO-CNS...
 15. cтандард: съгласно БДС EN858
 16. производство: съгласно ISO 9001
 17. производител: Pipelife България, Grundfos България

ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.  предназначение:
 • да се избегнат прекомерни големи дълбочини на полагане на каналите;
 • изпомпване на отпадъчни води от ниско разположени райони;
 • преодоляване на възвишения, водни течения, пътища, ж.п. линии и др.;
 • изпомпване на водите от дъждозадържателните резервоари;
 • изпомпване на отпадъчните води към пречиствателните станции, водоприемниците и др.
2.  суровина използвана за изработката на помпената станция:
     първична сертифицирана от независима инстанция
3.  материал за изработката на помпената станция: полипропилен
     PP-B (полипропилен кополимер)
4.  описание на продукта: конструирана от отделни съставни части,
     свързани помежду си чрез заваряване с полипропиленова жица
     (при високи подпочвени води) или чрез уплътнител от еластомер.
5.  цвят : различен от черен(оранжево-кафяв), еднакъв по
     отношение на нюанси и интензивност
6.  приложение на помпената станция:
 • за свободно стоящи потопени  помпа (и)
 • за помпа(и) с авто куплонгова система
 • за сух монтаж на помпа(и)
7.  дълбочина на полагане на помпената станция: до 8м
8.  съвместимост (модел) на помпите: 
 • серия с режещо работно колело),
 • серия  със Super Vortex  
 • серия с импелиер
9.  съвместимост на помпите в зависимост на отпадната вода:
 • битово фекални води
 • дренажни води
 • смесени води
 • производствени води
10. възможност за сигнализация при авария :да
11. възможност за контролно табло :да
12. монтаж на сигнализатори за ниво:да
13. кратко време за монтаж:да
14. инструкции за монтаж с монтажен план за ситуиране:да
15. Продуктов код: Pump......./..kW/DN..../..../....
16. cтандард: съгласно prEN13558-2
17. производство: съгласно ISO 9001
18. производител: Pipelife България, Grundfos.

Предимства:

 1. Super Vortex импелер водещ до високо КПД на хидравликата
 2. Скоба от неръждаема стомана позволяваща бързо разглобяване на помпата от двигателя (при обслужване или сервизиране)
 3. Smart Trim уплътнение на авто куплиращата система

ТРЪБИ ЗА КАБЕЛНА ЗАЩИТА

Тип KSX-PE
 1. предназначение: за стабилна на удар при ниски температури кабелно защитна тръба за тежки механични въздействия при полгане под земята в бетон и при конструкцията на мостове. Също така за полагане на електрически кабели за високо напрежение до 200kW при полагането им без прекъсвания
 2. Описание на продукта: огъваща се плътна кабелно защитна тръба от черен PE, гладък от вътре и отвън, стабилен на UV-лъчи
 3. използвана суровина: собствена PE регенерат
 4. технология на производство на резервоара: екструзия
 5. Норма: съгласно с OENORM E6513 и OEVE EN 50086-2-4 (S-PE)
 6. Якост на натиск: > 750 N
 7. Допустима температура: -40 до + 75 градуса
 8. Продукт дименсионен:9.   материал: PE-регенерат
10. цвят: черен
11. Производство: съгласно ISO 9001
12. Производител: Pipelife Австрия

Тип KSX-PVC


 1. предназначение: PVC кабелно защитна тръба леки механични въздействия при полагане под земята. При полагане в бетон муфата трябва да бъде допълнително уплътнена.
 2. Описание на продукта: огъваща се гофрирана от вътре и отвънка кабелно защитна тръба от PVC с муфа.
 3. използвана суровина: PVC, 100% първичен материал.
 4. технология на производство на резервоара: екструзия
 5. Норма: съгласно с OENORM E6512 и OEVE EN 50086-2-4 (МS-SB)
 6. Якост на натиск: > 250 N
 7. Допустима температура: -5 до + 60 градуса
 8. Продукт дименсионен:9.   материал: PVC, 100% първичен материал (без използването на никакъв регенерат)
10. цвят: черен
11. Производство: съгласно ISO 9001
12. Производител: Pipelife Австрия