Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

13.10.2011- Защо ревизионни шахти от полипропилен тип PRO на Pipelife

Присъствието на ревизионни и инспекционни шахти от термопластичен материал отдавна е факт на българския пазар. Като заместител на традиционните бетонови шахти, освен че трябва да отговарят на всичко което норамтивните уредби и стандарти изискват, те имат достатъчен брой предимства, които ги правят достоен заместник и предпочитан продукт отговарящ на съвременните изисквания за защита и опазване на околната среда.

Години наред Pipelife е разпознаван като надежден партньор и се ползва с доверието на проектанти и строители, които избират предимствата нашите шахти пред бетоновите, а това го потвърждават реализираните продажби даващи ни самочувствието да твърдим, че професионализмът ни не остава незабелязан.

Проектирането на шахтите – диаметър, ъгъл и височина на присъединяване е според конкретния случай както при бетоновите шахти. Лесното и бързо полагане с готови входове пригодени както за гладкостенни така и за гофрирани тръби; лесното и бързо нивелиране на височината на шахтата, посредством телескопичния конус, улеснява строителя и се избягват допълнителни дейности по корекцията на самата шахта. Съвкупността от тези качества осигуряват безпроблемната работа с тези шахти още от проектирането им до самото полагане и тестване на системата. Поради модулната си конструкция и ниско тегло и издръжливост на атмосферните влияния те са  лесни за транспорт, складиране, бърз монтаж без механизация – пести труд и време, лесно присъединяване на допълнителни включвания, лесно коригиране на височината.

Предимствата пред бетоновите шахти са в няколко аспекта.Висока устойчивост срещу
агресивни води и висока абразивна устойчивост които качества ги правят незаменими при транспортирането на промишлени води и предотвратява филтрацията им в почвата. Другия аспект е постигането на водоплътност на системата. Връзката между тръбите и шахтите е с муфа с гумено уплътнение, изградено дъно – кюнета, берма, стъпала. Връзката между отделните елементи във височина е също с уплътнителен пръстен, което предотвратява навлизането на вода в шахтата, а оттам и нарушаване на плътността на засипката в зоната на шахтата, която носи пътната настилка. Лесното постигане на нужната височина чрез корекция на височината на дистанциращите пръстени. Вариантът с телескопичен конус я прави уникална за лесното достигане на нужната височина, както и предпазва от пренасянето на динамичните сили от трафик върху стените на шахтата. На второ място, това е икономически изгоден във времето вариант. Освен лесния и бърз монтаж на самата шахта следва и бърза, лесна и водоплътна връзка с тръбната система дължаща се на муфени съединения с уплътнителен пръстен.

Ситуацията при бетоновите шахти е доста различна, свързването на пластмасовите тръби и бетоновата шахти почти винаги води до неприятни последствия. За да се получи водоплътна връзка при бетоновите шахти следва да се положат повече усилия и добро качество на изпълнение позволяващо свързването на два разнородни материала.

След като направихме сравнение с бетонова шахта следва да обърнем внимание на качествата, които трябва да притежава една шахта от термопластичен материал. За предпочитане е елементите на шахтата да бъдат изготвени по метода Инжекционно изливане, който позволява да се постигне висока плътност и оребрена външна повърхност нужна за правилното полагане и сцеплението на шахтата със засипката, равномерно разпределение на материала, подсилено (оребрено) дъно срещу деформация при високи подпочвени води за разлика от технологията на Ротационното изливане, където това е невъзможно.

По метода на Ротационно изливане елементите се отливат с гладка повърхност, в най-добрия случай тя е ‘нагъната’, което не позволява да се правят удебеления в зоната на дъното или оребряване на удълженията за постигане на минималната коравина на пръстена по стандарт - SN>2. Полагането на този тип шахти на по-голяма дълбочина от 2м е рисковано или следва шахтата да бъде укрепена. Другият съществен недостатък на ротационното изливане са входовете и изхода - тук проблемно е това, че не може да се постигне нужната коравина в зоната на муфата и идващата тръба, трудно калибриране на муфената или гладката част на присъединяване, което в комбинация със свиване на материала води до несигурна връзка и течове от и към системата. Трудно е присъединяването под различен ъгъл, както и промяната в диаметъра на тръбите да е ‘теме с теме’.

Изискване на стандарта към устойчивост към високи подпочвени води – целостта на шахтата трябва да бъде гарантирана при височина на подпочвените води до 2м от дъното на шахтата. В този случай  дъното на шахтата следва да бъде устойчиво при високи подпочвени води – срещу ‘издуване’ или дори разрушаване, което ще наруши хидравличните характеристики на шахтата. Решението на Pipelife е двойно оребрено дъно срещу високи подпочвени води, което също така и не позволява промяна формата на базата, т.е. входовете и изхода запазват формата и посоката си и гарантират водоплътността на системата. Стандартът разглежда и рискът от промяна целостта и формата на шахтата при полагане на дълбочина до 6м, което, ако спазват изискванията на стандарта за коравина на удълженията - SN2, подсилено дъно, входове и изходи гарантиращи водоплътност и изготвени и тествани според изискванията на съответните стандарти то това води до една сигурност при проектиране и строителство, както и дава възможност до прилагането на такъв продукт и при по-екстремни условия, като се направят нужните изчисления.

Да разгледаме шахтата в реда на съставните й елементи:

1.    Първия елемент по реда на полагане на шахтите е базата. Тя трябва да бъде снабдена с входове и изход, които да позволяват включване под различен ъгъл, с различен диаметър и на нужната височина. Тъй като говорим за система, всеки производител трябва да даде възможност на клиента да присъедини различни видове тръби – гладкостенни или профилирани – дори и от различни производители и да гарантира водоплътност на системата.

Устойчивост на дъното при наличие на високи подпочвени води - не трябва да има по-голяма дефлексия от 5%, което би нарушило проводимостта на шахтата.

2.    Удължителните пръстени на шахтата да трябва да са с коравина на пръстена > SN2kN/m2. Удълженията трябва да бъдат снабдени със стъпала, които трябва да издържат на вертикален товар от 2kN и хоризонтален 1kN. Трябва да бъде спазено разстоянието между стъпалата, както и тяхната ширина.

3.    Конусът трябва да отговаря строго на изискванията на стандарта EN 14802. Всеки производител трябва да даде схеми и технологии на полагане на конуса. Засипка и уплътнение, както минимални и максимални отстояния от пътната настилка и контакта с капака и или бетоновия пръстен. Тук трябва да се има предвид двата типа конуси, които пазарът предлага:

  • с фиксиран вход – добре познатия на всички, при полагането на който се изисква бетонов разпростиращ пръстен за да не се предават динамичните натоварвания от трафика
  • Конус с телескопичен вход – предимството на този конус е, че той завършва с уплътнителен пръстен, който позволява на телескопа заедно с капака да се движат вертикално без това да се предава на шахтата.

Вземайки предвид изброените качества и пластмасовите шахти, тяхната специфика, както и разнообразието от производители на пазара трябва добре да бъдем информирани за качествата и възможностите на всеки продукт, с който сме решили да работим и отговаря ли той на условията, при които ще бъде експлоатиран.

Производителят трябва да гарантира водоплътност на шахта по цялата и височина при евентуална дефлекция на шахтата в следствие слягане почвата в зоната на шахтата или високи подпочвени води. Това е възможно единствено ако база, удължения и конус отговарят на изискванията на стандартите, както и с качеството на уплътнителните пръстени.

07_PRO_196