Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

06.08.2012 - Канализационни тръби Pragma по-здрави от всякога

Pragma SN10, Pragma SN12 и Pragma SN16

Канализационните тръби Pragma за инфраструктурна канализация се произвеждат с клас на твърдост на пръстена (коравина) SN>8 kN/m2. Това е безспорно оптималната коравина за тръба за инфраструктурна канализация. Тя е основният параметър гарантиращ издръжливостта на статическо натоварване и запазване на водоплътност на канализационните тръби положени под земята. Но, както при всички гъвкави тръби, пластмасови или стъклопластови, така и при полипропиленовите тръби Pragma, добрата взаимна работа на тръбата и околната почва е от решаващо значение за дълготрайността и целостта на канализационната система. Лошо уплътнена засипка може да доведе до значителни деформации в напречното сечение на тръбата и до загуба на водоплътност. Тръба с по-висока коравина може донякъде да предотврати нежелани невъзвратими деформации или загуба на водоплътност в следствие на лошо уплътняване на засипка. Разбира се нищо не може да замени доброто уплътняване на засипка на траншеята, което освен, че гарантира по-дълъг живот на тръбата, също така е необходимо условие за добро пътно легло и добра пътна настилка.

Условията, при които се полагат канализационни тръби за инфраструктурна канализация са разнообразни - дълбочина на полагане, степен на уплътняване на засипка, натоварване от трафик, наличие на подпочвени води, пропадъчни почви. Комбинацията от тези условия могат допълнително да утежнят експлоатационният живот на тръбата. Ето защо „Пайплайф България” ЕООД разработи едно своеобразно надграждане на основната си продуктова гама Pragma SN8 и вече може да произвежда тръби Pragma с още по-високи класове на коравина:

Pragma SN10, Pragma SN12 и Pragma SN16.

По-високата коравина на тръбите дава допълнителна сигурност за цялата система при равни други условия и разбира се достатъчна сигурност при по-екстремни условия и изисквания, където клас SN8 не би се справил. Подобни екстремни условия или изисквания могат да са например – твърде малко земно покритие на тръбите и наличие на товар от трафик върху тях, твърде големи дълбочини на полагане или комбинация от земен натиск и налягане от високи подпочвени води, допълнително завишени изисквания относно напречната дефлексия на тръбите, с оглед минимално провисване на пътна инфраструктура на повърхността, например при напречно преминаване на водосточни тръби под жп прелези или пътища или при плитко положена дъждовна канализация на големи открити паркинги и т.н.

За всеки е ясно, че класове SN10, SN12 и SN16 правят тръбите Pragma още по-здрави. Но, по-високите класове имат ли различна геометрия спрямо SN8? Не, те са с еднаква геометрия с SN8. Монтажните размери на тръбата – външен диаметър, обща дължина и ефективна дължина остават непроменени. На практика строителите не трябва да променят своя начин на работа при монтажа на тръби Pragma с по-висок клас на коравина. Светлото сечение също остава непроменено, което означава, че по-здравите тръби SN10, SN12 и SN16 имат същата хидравлична проводимост като SN8.

На практика, клиентът получава същите по-размер тръби, но по-здрави и по-сигурни! Как е възможно това, на какво се дължи запазването на геометрията на тръбите и в същото време тяхното допълнително заздравяване? Две са основните причини! Първата е в използването на първична суровина с по-висок модул на еластичност, а втората е в увеличаване дебелините на стените на вътрешния слой и на ребрата, по начин, който не намалява светлото сечение на тръбата и нейния външен диаметър.

„Пайплайф България” ЕООД може да предостави технически консултации и статически изчисления с професионален софтуер EASYPIPE за подземно положени тръби. По този начин ние можем да сме полезни на нашите клиенти при избора на клас на коравина на тръба Pragma, отговарящ на конкретните теренни условия и изисквания.

Особено интересна е коравина SN10!!! Сравнено с SN8, тя придава допълнителна сигурност и качество за клиента на минимално завишена стойност. За почти същата цена като SN8 може да имате 25% по-здрава и сигурна тръба. Pragma SN10!!!

Канализационни тръби Pragma са тук, с по-богат набор от коравини и по-здрави от всякога!

Pragma_196