Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

04.02.2013 - TEPPFA – становище относно обозначението CE за платмасови тръбопроводни системи

Уважаеми клиенти и партньори,

Становището на TEPPFA относно обозначението CE за пластамасови тръбопроводни системи има за цел да служи за проектанти, тръговски предприятия и потребители на пластмасови тръбопроводни системи, произведени съгласно Европейските стандарти.

На 1 юли 2013 г. Регламентът за строителни продукти (CRP) заменя Директивата за строителни продукти (CPD). Това означава, че строителните продукти, които се предлагат на пазара в Европейското икономическо пространство  (EEA) и са обхванати от хармонизирания Европейски стандарт (hEN) или съответстват на Европейски документ за оценка (EAD), трябва да са придружени от Декларация за експлоатационни показатели (DoP), а съответният продукт трябва да носи обозначението CE.

Становище на TEPPFA
TEPPFA’s statementTeppfa_196