Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

21.02.2017 - Контролираната вентилация не е лукс

Airtherm – система за вентилация на Pipelife

Какво е контролирана вентилация?

Всички знаем хубавото усещане, когато отворим прозореца и влезе свеж въздух в стаята. Може ли това усещане да продължи постоянно? Именно това е идеята на системата за контролирана вентилация на Pipelife.  Пресен въздух постоянно, без прах и миризми на застояло, но и почти без допълнително енергийно потребление за затопляне или охлаждане на вкарвания външен въздух.

Замисълът за контролирана вентилация е възникнал, когато е трябвало да се реши проблема с вкарването на външен въздух във вече модерните пасивни къщи – сгради с минимална енергийна консумация, която е следствие на отличното топлоизолиране на стените и на почти херметичното уплътняване на дограмата/откъдето идват близо половината топлинни загуби през зимата/. При това изключително добро уплътнявани на прозорците естествено идва въпросът как ще навлиза въздух и за дишане на обитателите, и по-често срещания случай – за отвеждане на влагата /водните пари/ и миризмите, които естествено се образуват във всяко жилище при нормалното му обитаване. Добрият стар начин чрез ръчно отваряне на позорците не е практически изгоден и като удобство, и като енергийна ефективност, защото трудно може да регулираме количеството на влизащия въздух, камо ли и времето през което да отваряме и затваряме прозорците на различните стаи, дори и да сме постоянно в жилището. Едва ли това ни е желанието ежечасово да повтаряме тази процедура!

Така че при пасивните къщи това е задължително. Обаче се оказва, че и при обикновените къщи, които нямат статут на пасивни, но все пак имат добра дограма и топлоизолация, контролираната вентилация освен необходимото минимално количество външен въздух осигурява и много добър комфорт за обитаване на затворено пространство.  Това е усещането да си вътре на топло и уютно и да дишаш свеж и пресен въздух все едно си навън в градината!

Как става това?

Системата за контролирана вентилация се състои от 2 кръга: един за подавания свеж въздух и един за отвеждания въздух.   Въздухът и в двата кръга преминава през един общ топлообменник (рекуператор), където отвеждания въздух, който е топъл през зимата отдава топлината си на постъпващия студен външен въздух. Това става  в специалния пластинчат топлообменник без двата потока да контактуват директно помежду си, за да се избегне смесване. През лятото пък може да се използва обратния ефект  - отвежданият от помещенията въздух, който е с желаната температура на стаята охлажда подавания горещ външен въздух.

Коефициентът на полезно действие на на пластинчатия топлообменник в обикновено е в рамките на 75-90%, което е един добър показател за енергийната ефективност. Допълнителната енергия да доподгряване/охлаждане на свежия въздух е много малка в сравнение на общата консумация на сградата.

Допълнителен енергиен ефект при контролираната вентилация се получава ако преди подаване на външния въздух в топлообменника той се прокара през тръби под земята (които на практика представляват един вид геотермален топлообменник) на дълбочина 2-4 м, където температурата е почти постоянна през годината от порядъка на 7-14˚С.

Тъй като това е един вид хигиенна, санитарна вентилация, където количеството на вентилирания въздух е доста по-малко в сравнение с класическите вентилации много удобно и подходящо е инсталацията  да бъде изградена от полипропиловата система HT Line на Pipelife. Монтажът е бърз и лесен, а гумените уплътнения при връзките спират разпространяването на шума по въздуховодите.

Повече информация за контролираната вентилация може да видите тук