Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Правилен подбор на многослойни тръби за инсталации в сгради за топла и студена вода

PE-X или PE-RT тръби със или без алуминиев слой?

Важен въпрос, който възниква често е какъв да е материала, от който е направена тръбата. Обикновено това е омрежен полиетилен РЕ-Х или неомрежен PE-RT. Това са формули на полиетилен с повишена термична устойчивост които имат сходни технически параметри.

 На пазара до сега се предлагаха главно тръби произведени от PE-X материал. Изискване на стандарта е задължително да се отбелязва в означенията върху тръбата вида на материала  РЕ-Х(a,b или c) или съответно за PE-RT означението трябва да е PE-RT -І или PE-RT ІІ . Разликата е в суровината полиетилен, която се използва и стойността на произвидството му. И двата типа суровини покриват изискванията на стандарта и гарантират дълъг експлоатационен живот.

  PE-RT TYPE ІІ е най-новата генерация  материал, който напълно покрива изискванията за клас 5 тръба на стандарта, тоест тръба годна за високотемпературно отопление и водоснабдяване.

Когата ползваме многослойни тръби за битов водопровод освен класа на приложение те трябва да имат и сертификат за хигиенна оценка!  

Тръбата с алуминиев слой  PE-RT/Al/PE-RT  има по-ниски линейни разширения, също така и запазва формата си при огъване, което е много удобно при работа. Алуминиевият слой е и преграда срещу кислородната дифузия в системата(при тръбите без алуминиев слой се използва специален слой EVOH за кислородна бариера).

 Решението каква тръба ще се ползва трябва да се вземе предвид каква система ще се изгражда, какво укрепване е предвидено и не на последно място температурните режими, при които ще работи(вижте статията за стндарта и класовете тръби „линк към статията“). Практиката показва че тръбите с алуминиев слой намират приложени главно при изграждане на водопроводни и радиаторни отоплителни инсталации докато тези без такъв слой се използват главно за подово,стенно и таванно отопление и охлаждане.

22.03.2017