Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Какво се съдържа в една капка атмосферна вода?

Питали ли сте се какво се съдържа в една капка атмосферна вода попаднала на пътя и от там в канализацията?

Сама по себе си тази капката вода се замърсява още във въздух и попадайки на земята в урбанизираните територии се замърсява допълнително.

С какво обикновено може да бъде замърсена?:

  • цинк;
  • фосфати ;
  • мед;
  • пясък-кварц;
  • въглеводород-масла;
  • абразиви-ситнозърнесто или праховидно вещество с голяма твърдост и ръбеста форма.

Как да я пречистим? - Чрез комбинираното съоръжение на Pipelife-SpaRc Hydrosystem 100:

  • чрез утаяване на по-едрите замърсителии;
  • чрез филтриране на по-леките от водата;

Как става това?: Вижте новото филмче на Pipelife, качено на нашия сайт.

По един забавен начин Вие ще разберете какво се случва с капчицата, каква е технологията на пречистване и типа на съоръжението.