Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ДРЕНАЖНИ ТРЪБИ

ПРОИЗВОДСТВЕНА ГАМА НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ ЗА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА:
В практиката най-често се използват полимерни дренажни тръби с гофрирана външна повърхност с кръгло сечение тип R (съгласно DIN 4262-1:2009-10). Тази конструкция осигурява по-голяма здравина на напречното сечение при сравнително по-малка дебелина на стената на тръбата.
Тръбите с гладка външна повърхност (тип R3) се прилагат най-вече при отводняване и третиране на депа за отпадъци, хвостохранилища и др.
Гофрираните тръби се делят на еднослойни (тип R1) и двуслойни с гладка вътрешна повърхност (тип R2). Гладката вътрешна повърхност способства за намаляване на хидравличното съпротивление и улеснява преместването на частиците, които неизбежно попадат в дренажния тръбопровод. Това намалява риска от намаляване на работното сечение на тръбата и се избягва запушването на тръбната дренажна система. Това не отрича системното ревизиране и почистване на системата (описано по-долу в експлоатационните условия на системата.). Стандартната дължина на двуслойните тръби е пет или шест метра.
Дълбочината на полагане при различните типове полимерни дренажни тръби (указана от производителя) достига до шест метра, което е съгласно изискванията за канализация извън сгради (БДС ЕN 1610:2009). Предлагат се с гумено уплътнение и муфа.

Повече информация за полагането можете да намерите тук !