Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

REACH – Регламент Nо 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18/12/2006 г. Уважаеми клиенти, Представяме на Вашето внимание Регламент Nо 1907/2006

REACH – Регламент Nо 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18/12/2006 г.

Уважаеми клиенти,

Представяме на Вашето внимание Регламент Nо 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18/12/2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества.

Моля, запознайте с целите на регламента тук!

995_REACH