Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Ревизионни и инспекционни шахти PRO на Пайплайф със „Знак за качесво на БАВ

Пайплайф продължава със сертифицирането на продукти за инфраструктурните водопроводни и канализационни системи. Kъм вече сертифицираните със „Знак за качество на БАВ“ - РР гофрирани тръби - система Pragma, PE/РР спирални тръби –система Pragnum за пренос на отпадъчни води, а също и РЕ тръби за пренос на питейна вода Пайплайф успешно сертифицира и ревизионните шахти PRO DN800 и DN1000, и инспекционните шахти DN400 и DN630.

Със сертифицирането на шахтите Пайплайф вече има цялостна гама от сертифицирани продукти за изграждане на канализационна мрежа.

Пайплайф вярва, че инициативата ЗК на БАВ трябва да добива все по-голяма популярност и че това е единствения начин на дела, а не единствено по документи всеки един производител да убеди клиента в неговата коректност и почтеност!

Продукти сертифицрани със знак за качество на БАВ

 

 

12_PRO