Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Правилен подбор на многослойни тръби за инсталации в сгради за топла и студена вода

PE-X или PE-RT тръби със или без алуминиев слой?

Важен въпрос, който възниква често е какъв да е материала, от който е направена тръбата. Обикновено това е омрежен полиетилен РЕ-Х или неомрежен PE-RT. Това са формули на полиетилен с повишена термична устойчивост които имат сходни технически параметри.

 На пазара до сега се предлагаха главно тръби произведени от PE-X материал. Изискване на стандарта е задължително да се отбелязва в означенията върху тръбата вида на материала  РЕ-Х(a,b или c) или съответно за PE-RT означението трябва да е PE-RT -І или PE-RT ІІ . Разликата е в суровината полиетилен, която се използва и стойността на произвидството му. И двата типа суровини покриват изискванията на стандарта и гарантират дълъг експлоатационен живот.

  PE-RT TYPE ІІ е най-новата генерация  материал, който напълно покрива изискванията за клас 5 тръба на стандарта, тоест тръба годна за високотемпературно отопление и водоснабдяване.

Вижте пълната статия

2029-radopress-entry