Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Заедно с „Каниско“!

Колеги проектанти, бихме искали да инфромираме, че съвместно с Каниско в програмите за инфраструктурно ВИК проектиране Hydra & Canalis, са добавени и тръбните системи, които „Пайплайф България” предлага на пазара.

За водопровод:  RobustRC - напорни тръбопроводи от PE100RC с допълнителен защитен слой от PP предназначени за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата и устойчиви на бавно разрастване на пукнатини.

За канализация:

  • Двуслойни тръби от полипропилен - тип Pragma с коравини SN≥8 kN/m2, SN≥10 kN/m2, SN≥12 kN/m2 и SN≥16 kN/m2  ;
  • Трислойни канализационни тръби от полипропилен – тип PP Master  с коравини  SN ≥8/10 kN/m2, SN≥ 12 и SN≥ 16;
  • Компактни гладкостенни тръби системи от  полипропилен - тип PP Mono с коравини SN≥8 kN/m2, SN≥10 kN/m2, SN≥12 kN/m2 и SN≥16 kN/m2  ;

и

  • Трислойни канализационни тръби от PVC – тип Quantum с коравина SN≥12 kN/m2

Целта е да се улесни максимално процесът на проектиране и работата на целия екип, който участва в него.

Фирма  КАНИСКО работи в областта на приложението на информационните технологии, като предлагат интегрирани CAD/BIM и GIS решения за инфраструктурно проектиране, архитектура, визуализация, проектиране и рехабилитация на пътища, летища, водоснабдителни и канализационни системи, топлопроводни, газопреносни и елетроразпределителни мрежи, енергетика, машиностроене, градски и извънградски кадастър, геодезия и ГИС, конструктивни изчисления и моделиране на строителни конструкции, мониторинг и опазване на околната среда.  През последните години те са се утвърдили като един от водещите доставчици на CAD/CAM/GIS софтуер.

За повече информация можете да се обърнете към Пламен Доков - Мениджър инфраструктурни и ГИС решения, КАНИСКО ЕООД.

https://www.kanisco.com/