Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Декларация за екологичен продукт и Оценка на жизнения цикъл

Pipelife като активен член на Европейската асоциация за пластмасови тръби и фитинги (TEPPFA) има желание да повиши осведомеността за стойността, която пластмасови тръбни системи предлагат за устойчиво бъдеще.В рамките на TEPPFA поръчахме независимо проучване на Фламандския институт за технологични изследвания (VITO) за измерване на екологичния ефект на нашите различни пластмасови тръбни системи въз основа на оценка на жизнения цикъл.Резултатите са потвърдени от консултантската фирма за устойчиво развитие Денкстат в Австрия.

Оценката на жизнения цикъл (LCA) предоставя най- признат метод за количествено определяне на въздействието върху околната среда на продуктите, процесите и / или системите.Той показва въздействията върху околната среда на даден продукт през целия му жизнен цикъл, включително добив на суровини, производство на материали и продукт, строителство, употреба и край на живота.

Декларацията за екологични продукти (EPD) предлага стандартен начин за съобщаване на резултата от такава оценка на жизнения цикъл и дава възможност на потребителя да направи оценка на въздействието върху околната среда на тръбната система и позволява да се правят сравнения с алтернативни продукти на системно ниво.

Важна цел беше да се осигури прозрачност относно въздействието на пластмасовите тръбни системи върху нашата околна среда.EPD са базирани в стандарта ISO за екологични декларации тип III (ISO 14025), европейската норма EN 15804 (Устойчивост на строителните работи - Декларации за екологични продукти - Основни правила за продуктовата категория строителни продукти) и EN 15942. Основните LCA спазват принципите на стандартите ISO 14040 и 14044

Данните за пластмасовите системи са предоставени от дружествата- членове на TEPPFA.Данните за не- полимерните алтернативни материали (сферографитен чугун, бетон, мед) се базират на публично достъпни цифри.Всички данни се представят на годишна база.

С EDP калкулатора може да се запознаете тук.