Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Тръбите Robust RC в нов проект

През октомври 2017г., стартира нов проект на Община Бургас, в който бяха предпочетени тръби полиетилен 100RC– тип RobustRC на Пайплайф. Проекта е "КПС в землището на кв.Рудник, гр.Бургас и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ “Ветрен" финансиран по  ПУДООС.  Възложител Община Бургас - Изпълнител Хидрострой АД Варна. Проектант ВиК Инфраструктурно проектиране ЕООД.

Запознайте се с проекта отблизо тук: