Референтни обекти и решения за отопление и охлаждане на Вашият дом, бизнес или индустриална сграда!

Нашите продукти намират широко приложение при изграждане на отоплителни и охладителни инсталации: ● фабрики и магазини● хангари и гаражи ● складове и логистични центрове ●спортни зали ● жилищни сгради и др. А ние гарантираме здравословната среда и пълната функционалност на сградите.

Дълъг и безпроблемен експлоатационен живот

Ниска запрашаемост и лесно почистване

Ползва и по-нискотемпературни източници

По-малка консумация на топлинна енергия

Комфортно усещане

Прецизно управление

Лесен и сигурен монтаж

Широка гама тръби и фитинги

Ефективно и икономично подово отоплениеот Пайплайф за дома!

В този проект, инвеститорът изцяло залага на колаборацията с Пайплайф България, не само за площадковия и вътрешносграден водопровод и канализация, но и за създаването на по-безопасна, по-здравословна и удобна среда, каквато подовото отопление гарантира. 

Подово
underfloor heating

Поредно изпълнено подовод отопление със ситемата Radopress

gfr

Отоплителна инсталация за студените месеци PP-R тръби със стъклофибърна вложка!

Всички продукти за сградни инсталации

Soil Waste

Канал

Potable Water

Вода

Hot Cold

Отопление

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори