Маркировката на продукта...? Гаранция за качество и сигурност по време на експлоатация

Съобразно европейските стандарти всички тръби използвани в инфраструктурните мрежи за водоснабдяване и канализация трябва да бъдат маркирани. Маркировката е много важна  поради факта, че от нея потребителя може да получи пълна информацията за купувания от него продукт.  Маркировка базирана на ЕN ни показва:

 • че продуктът е добре изпълнен за конкретната сфера на приложението му
 • че отговаря на голям диапазон от характеристики и изисквания
 • че продукта е контролиран и сертифициран от независима инстанция.


Всички тръби трябва да бъдат маркирани трайно и четливо по такъв начин, че маркировката да не причинява пукнатини или други разрушения. Не трябва с времето да се поврежда или променя четливостта на маркировката при съхранение, употреба, полагане и използване на тръбите в нормални или различни атмосферни условия.
Ако се използва печатна маркировка, цветът на отпечатаната информация трябва да се различава от основния цвят на продукта. Трябва да бъде четлива с невъоръжено око.
В зависимост от типа, материала и приложението на тръбите има минимални изисквания за маркировката - какво да включва и на какво разстояние една от друга да бъдат за съответния продукт. Това се определя от съответния стандарт в таблици за съдържанието на маркировката.
Най-често те включват:

1. За пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, съгласно БДС EN12201-2:

 • номер на стандарта
 • наименования на производителя
 • размери
 • SDR серии
 • материал и означение
 • налягане, в bar
 • период на производство (дата или код)


2. За пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводнявания и отвеждане на отпадъчни води, съгласно БДС EN13476-3:

 • номер на стандарта
 • Серия диаметри, номинален размер/вътрешен или външен
 • наименования на производителя или лого
 • номинална твърдост на пръстена
 • гъвкавост на пръстена
 • материал
 • зона на приложение
 • информация за удароустойчивост
 • информация за класа на толерантност
 • информация за муфата
 • период на производство (дата или код)


С добрата и устойчива маркировка клиента винаги може да се чувства сигурен:

 • че е получил продукта, който очаква
 • че продукта може да бъде рекламиран
 • че продукта може да бъде заменен (при нормална експлоатация)

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!