Маркировката на продукта...? Гаранция за качество и сигурност по време на експлоатация

Съобразно европейските стандарти всички тръби използвани в инфраструктурните мрежи за водоснабдяване и канализация трябва да бъдат маркирани. Маркировката е много важна  поради факта, че от нея потребителя може да получи пълна информацията за купувания от него продукт.  Маркировка базирана на ЕN ни показва:

 • че продуктът е добре изпълнен за конкретната сфера на приложението му
 • че отговаря на голям диапазон от характеристики и изисквания
 • че продукта е контролиран и сертифициран от независима инстанция.


Всички тръби трябва да бъдат маркирани трайно и четливо по такъв начин, че маркировката да не причинява пукнатини или други разрушения. Не трябва с времето да се поврежда или променя четливостта на маркировката при съхранение, употреба, полагане и използване на тръбите в нормални или различни атмосферни условия.
Ако се използва печатна маркировка, цветът на отпечатаната информация трябва да се различава от основния цвят на продукта. Трябва да бъде четлива с невъоръжено око.
В зависимост от типа, материала и приложението на тръбите има минимални изисквания за маркировката - какво да включва и на какво разстояние една от друга да бъдат за съответния продукт. Това се определя от съответния стандарт в таблици за съдържанието на маркировката.
Най-често те включват:

1. За пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, съгласно БДС EN12201-2:

 • номер на стандарта
 • наименования на производителя
 • размери
 • SDR серии
 • материал и означение
 • налягане, в bar
 • период на производство (дата или код)


2. За пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводнявания и отвеждане на отпадъчни води, съгласно БДС EN13476-3:

 • номер на стандарта
 • Серия диаметри, номинален размер/вътрешен или външен
 • наименования на производителя или лого
 • номинална твърдост на пръстена
 • гъвкавост на пръстена
 • материал
 • зона на приложение
 • информация за удароустойчивост
 • информация за класа на толерантност
 • информация за муфата
 • период на производство (дата или код)


С добрата и устойчива маркировка клиента винаги може да се чувства сигурен:

 • че е получил продукта, който очаква
 • че продукта може да бъде рекламиран
 • че продукта може да бъде заменен (при нормална експлоатация)

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори