Pipelife-sprinkler-in-crops

СИСТЕМИ С РАЗПРЪСКВАЧИ ЗА ДЪЖДУВАНЕ

Надеждна система за прецизно напояване, близко до естествения дъжд

Дъждуването, в зависимост от агрокултурата, се осъществява с различни разпръсквачи. То изисква голямо количество вода и енергия, за да  се захранят разпръсквачите. Не е приложимо при растения,  особено след цъфтеж, поради риск от увреждане на цветните части, но затова пък е ефективен метод за напояване при някои полски зеленчукови и овощни култури. Осъществява се с разпръсквачи, които могат да бъдат пълнокръгови или да работят на сектори. Диаметърът на разпръскване и количеството вода зависят от изградената конструкция, работното налягане, както и от размера  и броя на дюзите. 

Приложение

Autumn apple tree grove in Surrey, England; Shutterstock ID 551198635; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Овощни насаждения

Green carrots field with blue sky.; Shutterstock ID 272814641; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Зеленчукови култури

A field irrigation sprinkler system waters rows of lettuce crops on farmland in the Salinas Valley of central California, in Monterey County, on a partly cloudy day in spring.  ; Shutterstock ID 1096520492; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

полски култури

ПРЕДИМСТВА НА дъждувалните НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ:

Контрол върху водния ресурс

Тъй като количеството вода може да се контролира, тези системи представят най-адекватния начин за справяне с дренажните проблеми  при някои почви. Освен това, постоянното и контролирано разпределение на вода води до максимални резултати в качеството и добива.

Увеличаване на добива

Тъй като водата се излива на малки капки(имитиращи дъжд), това увеличава производителността  с  20% до 50%,  в сравнение  с други методи на поливане, а по този начин се повишава и качеството на продукта. Този вид напояване е най-близък до естествения дъжд.

 

Защитена почва

Благодарение на финните отвори и контролираното количество вода, системата не предизвиква ерозия и не афектира повечето типове почва. Може да се  използва и на наклонени терени или места, където топографията е непостоянна. А също така е идеална за напояване на повърхностни почвени слоеве и почви, които са с ниска пропускливост. 

Лесни за манипулация

Фитингите на Пайплайф за свързване на системата тип клампа или закопчалка позволяват  бързо свързвне или разкачване. Вашата система за дъждуване трябва да е лека, но достатъчно здрава, за да издържи на често транспортиране и манипулации.

Устойчиви на удар и време

Системата е  удароустойчива, а тръби и фитинги са специално разработени срещу изтичане на вода по връзките, дори и при по-ниско налягане.Тръбите са устойчиви пукнатини и на външни щети, които могат да възникнат при транспортиране и полагане на полето. Разтворими торове могат да се добавят  без предварителна обработка.

Икономически изгодни

Разходите по поддръжка и експлоатация са сведени до минимум. Индивидуалната замяна на износените компоненти след края на експлоатационния им живот е изключително лесна, което в замяна увеличава икономическата ефективност на системата. 

 

Често задавани въпроси

  • Високи загуби на вода 
  • Интензивно изпарение 
  • Неравномерно покритие под влияние на вятъра
  • Висока първоначална инвестиция

  • Разполагането на главният тръбопровод и разклоненията трябва да бъдат съобразени с наклона на терена и релефа.
  • На особено ветровитите места, разклоненията се разпологат  според посоката на вятъра.
  • Не се препоръчва използването на много дълги разклонения.
  • По-късите разклонения осигуряват постоянен воден поток.
  • За да се гарантира минимално движение на разклоненията и промяна в броя на разпръсквачите, които работят заедно и в синхрон, покритата площ трябва да бъде кръгла или правоъгълна.

Преместваема разпръскваща система 

Състоят се от помпа, подвижен  главен тръбопровод и разклонения, които могат да се местят. И при стационарния и  при преместваемия вариант на тази система са подходящи за всички култури, за които е благоприятно дъждуването като метод на напояване.

 

Стационарна разпръскваща система 

Състои се от помпа и фиксирани главен тръбопровод и разклонения. Тази система е подходяща за трайни насаждения и  защита от слана при овощните и зеленчукови градини.

 

Не намерихте отговора на въпроса си?

Нашите експерти са тук да Ви съдействат!

Оставете телефонен номер!

Референтни обекти

Pe100 pipes on field

НАДЕЖДНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА СИГУРНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА

Не е тайна, че подходящата система за напояване е от основно значение при осигуряване на оптимални условия за процъфтяване на културите. Висококачествените водоснабдителни системи играят важна роля за увеличаване на добивите.

Orchard garden in Croatia

Водоспетяващи решения за напояване и сигурна реколта!

Семейна ферма в Славония, Хърватия, избира модерна, водоспестяваща напоителна система за своята овощна градина от 44 хектара, като се доверява на Pipelife за подкрепа от концепцията до инсталирането.

Visualization of a rainwater harvesting system used for irrigation | Pipelife

ВСЯКА КАПКА СЕ БРОИ: БЪДЕЩЕТО НА НАПОЯВАНЕТО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

С нарастването на населението, увеличаването на икономическата активност и изменението на климата, ние вече не можем да си позволим да експлоатираме прекомерно нашите източници на прясна вода — вместо това трябва да се разработят и внедрят нови, устойчиви практики.

tree nursery irrigation in Serbia

КОГАТО ТРАДИЦИЯТА СРЕЩНЕ МОДЕРНИЗАЦИЯТА:РЕШЕНИЕ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ ЗА РАСАДНИК ЗА ПЛОДНИ ДЪРВЕТА

Когато разсадник в Шабац, Сърбия, трябва да подсигури адекватно напояване за своите 600 000 разсада, те се обръщат към Pipelife, за да помогнат за проектирането на система за капково напояване, която да осигури надеждни условия през следващите години, независимо от времето.

Вижте още

Продукти от системата

Pipelife-sprinkler-latched-Pe-pipe

Тръби

sprinkler fitting

Фитинги

Sprinkler for sprinkler irrigation system

Разпръсквачи

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

Свързани продуктови системи

Irrigation system with pipes on lettuce green salad fields in hot climate, Lazio, Italy; Shutterstock ID 1845285727; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Система за капково напоявне

Sprinkler for sprinkler irrigation system

Система за микродъждуване

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!