Импресум/Отказ от отговорност

Импресум

 

Пайплайф България ЕООД

Ул. Индустриална 3,

Гр. Ботевград, 2140

ИН: 115944768

ИН по ЗДДС: BG115944768

E-Mail:office.bg@pipelife.com

Пайплайф България ЕООД е 100% дъщерно дружество на Пайплайф Интернешънъл ООД.

 

 

PIPELIFE INTERNATIONAL GmbH 

Wienerbergerplatz 1 1100 Wien / Austria

 Phone +43 1 602 2030 0

E-Mail: info@pipelife.com

UID-Nr.: ATU19449602

50% owned by Wienerberger Gamma Asset Management GmbH / 50% owned by Wienerberger Finance Service B.V. (both members of the Wienerberger AG Group)

 

Отказ от отговорност

Пайплайф България не поема отговорност за актуалността, правотата, пълнотата или качеството на предоставената информация. Оплаквания срещу Пайплайф България относно материални или нематериални вреди, причинени от предоставената информацията или от ползването на непълна и неточна информация, не се приемат.

 

 

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!