Калкулатори

Програми за оразмеряване

Изчисление на натоварванията действащи върху инсталирани гладкостенни (ПЕ, ПП и PVC) и ребрени (Прагма) тръбопроводи. При различни условия на натоварване и инсталиране на тръбопровода, инструмента пресмята дали положените тръби биха запазили своята ефективност, съгласно ATV DVWK-127.

Оразмеряване по Колбрук-Уайт на гладкостенни тръбопроводи (ПЕ, ПП и PVC) по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост или загуби на налягане и скорост или ребрени (Прагма) тръбопроводи по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост.

Оразмеряване по Колбрук-Уайт на гладкостенни (ПЕ, ПП и PVC) или ребрени (Прагма) тръбопроводи, по търсено водно количество и скорост или диаметър и скорост.

Инструмента показва минималната и максималната дебелина на тръбата, както и SDR на напорни тръбопроводи от PVC и ПЕВП, съгласно EN 1452-2:1999 & EN 12201-2:2003

Изчисление на ретензионните характеристики на дренажни блокчета –тип Stormbox и сравнение с тези на алтернативни блокчета или класически системи

Инструмент за хидравлично оразмеряване на дренажни блокчета, показващ необходимия им брой и разпределение при инфилтриращи или задържащи системи в даден регион на България. В инструмента са включени параметри, като данни за дъжда, времетраене, коефициент на инфилтрация, тип на непромокаемата площ и др. необходими за правилното хидравлично оразмеряване, съгласно ATV DVWK-127

Инструмент за изчисление на натоварванията действащи върху  инсталирана система от дренажни блокчета тип Stormbox. При различни условия на натоварване и инсталиране, инструмента пресмята дали положената система от блокчета  би запазила своята ефективност, цялост и позиция, съгласно ATV DVWK-127.

Инструментът показва химическа устойчивост  на пластмасови тръби  от различен материал-ПЕ, ПП и PVC при различни концентрации и температури на химикали, киселини и разтвори, преминаващи през индустриални канализационни тръбопроводи.

Инструмента изчислява коравината на пръстена на напорна ПЕ тръба при даден SDR и модул на еластичност.

Инструмент за изчисления на перфорацията на дренажни тръби-гладкостенни или ребрени, съгласно DIN4262. При въведени ъгъл на перфорация, големина на слотовете и форма, инструментът пресмята ефективната площ за перфорация на дренажна тръба.

Оразмерителни таблици

Форми за заявка за оферта / Application forms for offers

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!