Калкулатори

Програми за оразмеряване

Калкулатор за определяне размера на ПСОВ по видовете сгради и дейности и единиците показател приравнени към ЕЖ / Defining ECOBOX capacity

Определяне капацитета на модулна пречиствателна станция по примерна таблица съгласно вида на сградата и дейността извършвана в нея –тип EcoBox

Calculation for modular Wastewater Treatment Plant as per the capacity of Equivalent Residential Units (ERU)

Форми за заявка за оферта / Application forms for offers

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори