Маслоуловители- тип OilBox

Защо ни е маслоуловител?

Отделянето на нефтопродуктите (бензин, нафта, масла, керосин и други), съдържащи се в отпадните води се осъществява в сепаратори за отделянето на течности с по-малка плътност от водата или разтворени в нея, наречени маслоуловители. 

Каква е технологията на пречистване?

Маслата изплуват на повърхността, защото имат по-малка плътност от тази на водата. Отделят се със скорост минимум 4 мм/с.  Колкото по-ниска е скоростта на протичане, толкова по-малко количество масло ще остане във водата.

oilbox
oilbox

Маслоуловителите намират приложение при:

 • гаражи, автосервизи, автомивки
 • бензиностанции
 • производствени цехове
 • пътища и паркинги

Маслоуловителите предотвратяват:

 • замърсяване на отпадните води
 • запушванията на порите на почвата и нарушената обмяна на въздух
 • нарушаването на само пречистващите процеси във водоприемника
 • Дават възможност за повторно използване на водите-рециркулация (автомивки).

Типове маслоуловители според начина на отделяне на нефтопродуктите:

КЛАС I

 •  Клас I - с коалисцентен филтър тип CNS

посредством коалисцентни филтри малките капки на нефтопродуктите се слепват (агрегират), което улеснява тяхното по-бързо отделяне (изплуване), а друга част полепват по филтъра – адсорбция.
Коалисцентният филтър е изграден от полипропиленови плочи тип пчелна пита. Работи на принципа на уедряване на частиците масло за по-бързото им изплуване на повърхността.
Почистват се с пароструйка под налягане.
Дълъг експлоатационен живот - 50 години!

 • Клас I – с порест филтър тип FNS –

Mаслата се задържат посредством порест филтър – представлява полипропиленова „гъба". Работи на същия принцип като коалисцентния филтър, но тук освен принципа на уголемяване на капките масло, работи и принципа на филтриране (поради малките пори на гъбата).
Порестия филтър е предвиден за лесен демонтаж и подмяна с нов. Смяната на филтъра се налага, когато в следствие на запушване на порите нивото в сепаратора се подприщи. При запушването на филтъра няма опасност от изливане на масла в канализацията.
Лесна и безпроблемна експлоатация!

КЛАС II

 • Клас II - гравитационни – тип NS

под действието на гравитацията по-леките от водата примеси (масла, мазнини и нефтопродукти) под действието на подемната сила се отделят на повърхността.

Система - ProPass (ByPass)

ProPass - система от шахти и тръби която дава възможност 10% от максималното водно количество да преминава през маслоуловителя.
Първите 5 минути са най-важни за да се уловят най-мръсните води и след това приемаме, че водите са условно чисти и не е нужно да минават през сепаратора за масла.
Предимствата на системата ProPass:

 •  в сравнение с останалите системи за байпас, системата ProPass може да се ревизира на входа и на изхода!
 • Събирателната шахта на изхода служи и като точка за вземане на проби, задължителна за мониторинг от съответните институции.

      

 

 MINIBOX - маслоуловител КЛАС I с     порест филтър
 OILBOX-FNS1.5-SL62-pump-TPV –


състои се от подредени в последователност: - калоуловител, маслоуловител и помпена шахата с дренажна помпа
Сепараторите FNS1.5 във вариантите със сепаратор за твърди частици (60 л) и помпа след сепаратора за масла са специално изработени за гаражи, след улавянето на водите от рампи. Изключително предимство са техните размери - могат да бъдат монтирани допълнително след като се предвиди- отвор в плочата.

Предназначение и предимства:

 • Отделя и задържа нефтопродукти от отпадъчната вода.
 • Широко приложение.
 • Съответства на изискванията на стандарт БДС EN 858.
 • Гарантирани параметри на изходящия флуид.
 • Проста конструкция и малки размери.
 • Цялостно решение
 • Дълъг и икономичен експлоатационен живот.
 • Голям капацитет и лесно почистване.
 • Широка гама в зависимост от нуждите вкючително и варянти с байпас и с филтри.
 • Гарантирана 100% водоплътност.

Споделяне:

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори