Референтни обекти и решения за Вашите инфраструктурни водопроводни проекти!

Надеждният, хигиеничен и сигурен пренос на вода е фундаментален за нашия начин на живот. Суровините, които използваме са с доказано качество, а технологията-разработена до съвършенство. Широкото приложение отговаря на всякакви нужди и изисквания:

Инфраструктурни системи - водоснабдяване, газоснабдяване, отвеждане на атмосферни и канализационни води, напорни канализации, защита на телекомуникационни и оптични кабели.
Промишлени приложения - за тласкатели при помпени системи, за пренос на различни флуиди, горива и т.н.
Селското стопанство - системи за напояване и системи за разпръскване.
Нестандартно приложение - тръбопроводи в трудни и скалисти терени.

Отговарят на всички приложими стандарти

Широка гама тръби и фитинги

Дълъг и безпроблемен експлоатационен живот

Гарантирана водоплътност

Лесен транспорт и монтаж

Широко предназначение

Лесна връзка със съществуващата водопроводна мрежа

Нисък разход за инсталиране и поддръжка

PRO-WM

Нашата водомерна шахта в еднофамилна къща!

pe100rc

Обновена ВиК мрежа на Троян с тръбите на Пайплайф България!

pe100

Водоснабдителната мрежа на с.Съединение с напорни тръби на Пайплайф

Напорен водопровод на Пайплай в завод Биовет!

pe100rc

Площадков водопровод в жилищна сграда в София!

pe100rc installement

 всички Продукти за инфраструктура

Sewage

Канал

Potable Water

Вода

Drainage

Дренаж

Stormwater

Атмосферни води

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори