Референтни обекти и решения за Вашите проекти за пречистване на условно чисти и фекални води!

Необходимостта от запазването на екологичното равновесие в природата изисква намаляването на замърсителите в повърхностните и подпочвените води. Пайплайф България гарантира високото качество на съоръженията си, тъй като те отговарят на всички изисквания на европейските стандарти, както и на българската нормативна уредба. Това гарантира на всички заинтересовани страни: проектанти, инженери, архитекти, строители, възложители, контролни органи и други, че продуктът, който ползват, отговаря на конкретното приложение и притежава всички необходими качества, за да позволи една безпрепятствена, безаварийна и дълготрайна експлоатация.

Широка гама

Безпроблемна експлоатация

Пълна автоматизация на целия процес

Гарантиран ефект на пречистване-над 98%

Нисък разход на електроенергия

Широко предназначение

Лесно увеличаване капацитета на пречиствателните станции

Бърз и лесен монтаж

УДОБНО И ЗЕЛЕНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА

Екосистемите на Пайплайф се оказват точното решение за комплекс от новостроящи се къщи в кв. Крайморие, Бургас.

Waste water treatment station  installation
Ecobox installation

Ecobox-модулна пречиствателна станция за нуждите на домакинството!

Ecobox installation

Модулна пречиствателна станция-ето кой й се довери!

Waste water treatment station  installation

Пречиствателна станция на Пайплайфв-решение за Вашия бизнес проект!

Резервоарите на Пайплайф в призводствена база!

Монтаж на резрвоар

Всички продукти за пречистване

reservoir

Условно чисти води

Ecobox

Фекални води

Oilbox

Масла

Мазниноуловител

Мазнини

sandbox

Пясък и други инертни материали

Какви са решенията на Пайплайф за пречистване на отпадъчни води?

 ● Резервоари за условно чисти и отпадъчни води.

● Пречиствателни станции за битово-фекални води-ECOBOX. 

● Третиране на води с високи концентрации на масла и нефтопродукти - маслоуловител OILBOX.

● Третиране на води с високи концентрации на животински и растителни мазнини - мазниноуловител FATBOX.

 ● Третиране на води с високи концентрации на едри механични примеси - шламоуловител SANDBOX.

 

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!