Модулни пречиствателни станции - тип ECOBOX

ECOBOX – са модулни пречиствателни станции за третиране на отпадни битово-фекални води от къщи, вили, къмпинг зони, жилищни и хотелски комплекси, малки предприятия и цехове, обществени и административни сгради, населени места.
Приложими в зони, без изградена канализация и на места където не е рентабилно изграждане на улична битово-фекална канализация.

ECOBOX отговаря на:
НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г.
НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г.
БДС EN 12566-3 от 4 до 52ЕЖ(1)
Немският стандарт ATV-122 от 50 до 500 EЖ(1)

Заустването на отпадъчни води след пречистването им е възможно във втора или трета категория водоприемник (дерета,
реки, канали и др.) или в почвата.

ecobox
Ecobox-treatment station
Zbiornik szczelny

Капацитет на системата - от 4ЕЖ до 500 ЕЖ

При запитване могат да бъдат предложени и по-големи пречиствателни станции над 500 ЕЖ.

Технология на пречистване

 • Механично стъпало - утаителна част и буферна част.
 • Биологично стъпало - биобасейн с циклично действие - SBR (цикличен, непроточен реактор).
 • Времетраене на един цикъл 8 часа или три цикъла на денонощие.

Технологията е проста, без механични части и помпи, тъй като по-простичките неща се обслужват и експлоатират по-лесно, но в същото време е много ефективна.


Най-общо казано, процесът на пречистване е взаимстван от природата – утаяване в даден воден басейн (езеро), след което водата тръгва по поточета където се аерира минавайки през камачета и т.н..
Принципът е същия но се използват по-малки съдове (резервоари), тръбни връзки и аериращи системи.

ECOBOX работи с „еърлифт” система, чрез която се осъществява транспортирането на отпадната вода и утайките между отделните резервоари, както и отвеждането на пречистената вода. Това решение елиминира необходимостта от използването на механични елементи, монтирани в самите резервоари. Аерацията в реакторния резервоар се осъществява, чрез мебранни дефузери, монтирани на дъното на резервоара.

 

Предимства на ЕCOBOX

 • Широка гама: 4ЕЖ – 500ЕЖ (При запитване могат да бъдат предложени и по-големи пречиствателни станции над 500 ЕЖ.)
 • Безпроблемна експлоатация, гарантирана от доказалата се във времето немска технология използвана в съоръжението.
 • Гарантиран ефект на пречистването – над 98%.
 • Високо качество на вложените материали.
 • Гарантирана водоплътност на всички съоръжения.
 • Съответства на нормативните изисквания – безпроблемно приемане от басейнова дирекция
 • Резервоар – Компактен/Оребрен; лесен за инсталация; пести време; дълъг експлотационнен живот (минимум 20 г.)
 • 2 г. гаранция на цялото съоръжение.
 • Бърз и лесен монтаж поради ниското тегло на съоръженията.
 • Голям обем на утаителните резервоари (възможна изработка по поръчка на клиента) – нисък разход за поддръжка и обслужване.
 • Лесно увеличаване на капацитета на пречиствателните станции, чрез добавяне на допълнителни модули.
 • Пълна автоматизация на целия процес-лесно и удобно управление.
 • Нисък разход на електроенергия.
 • Използване на пречистените води за поливане (безконтактно), повторно използване за промиване на WC.
 • Липса на миризми.

Споделяне:

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори