Модулни пречиствателни станции - тип ECOBOX

ECOBOX – са модулни пречиствателни станции за третиране на отпадни битово-фекални води от къщи, вили, къмпинг зони, жилищни и хотелски комплекси, малки предприятия и цехове, обществени и административни сгради, населени места.
Приложими в зони, без изградена канализация и на места където не е рентабилно изграждане на улична битово-фекална канализация.

ECOBOX отговаря на:
НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г.
НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г.
БДС EN 12566-3 от 4 до 52ЕЖ(1)
Немският стандарт ATV-122 от 50 до 500 EЖ(1)

Заустването на отпадъчни води след пречистването им е възможно във втора или трета категория водоприемник (дерета,
реки, канали и др.) или в почвата.

Ecobox
Ecobox-treatment station
Zbiornik szczelny

Капацитет на системата - от 4ЕЖ до 500 ЕЖ

При запитване могат да бъдат предложени и по-големи пречиствателни станции над 500 ЕЖ.

Технология на пречистване

 • Механично стъпало - утаителна част и буферна част.
 • Биологично стъпало - биобасейн с циклично действие - SBR (цикличен, непроточен реактор).
 • Времетраене на един цикъл 8 часа или три цикъла на денонощие.

Технологията е проста, без механични части и помпи, тъй като по-простичките неща се обслужват и експлоатират по-лесно, но в същото време е много ефективна.


Най-общо казано, процесът на пречистване е взаимстван от природата – утаяване в даден воден басейн (езеро), след което водата тръгва по поточета където се аерира минавайки през камачета и т.н..
Принципът е същия но се използват по-малки съдове (резервоари), тръбни връзки и аериращи системи.

ECOBOX работи с „еърлифт” система, чрез която се осъществява транспортирането на отпадната вода и утайките между отделните резервоари, както и отвеждането на пречистената вода. Това решение елиминира необходимостта от използването на механични елементи, монтирани в самите резервоари. Аерацията в реакторния резервоар се осъществява, чрез мебранни дефузери, монтирани на дъното на резервоара.

 

Предимства на ЕCOBOX

 • Широка гама: 4ЕЖ – 500ЕЖ (При запитване могат да бъдат предложени и по-големи пречиствателни станции над 500 ЕЖ.)
 • Безпроблемна експлоатация, гарантирана от доказалата се във времето немска технология използвана в съоръжението.
 • Гарантиран ефект на пречистването – над 98%.
 • Високо качество на вложените материали.
 • Гарантирана водоплътност на всички съоръжения.
 • Съответства на нормативните изисквания – безпроблемно приемане от басейнова дирекция
 • Резервоар – Компактен/Оребрен; лесен за инсталация; пести време; дълъг експлотационнен живот (минимум 20 г.)
 • 2 г. гаранция на цялото съоръжение.
 • Бърз и лесен монтаж поради ниското тегло на съоръженията.
 • Голям обем на утаителните резервоари (възможна изработка по поръчка на клиента) – нисък разход за поддръжка и обслужване.
 • Лесно увеличаване на капацитета на пречиствателните станции, чрез добавяне на допълнителни модули.
 • Пълна автоматизация на целия процес-лесно и удобно управление.
 • Нисък разход на електроенергия.
 • Използване на пречистените води за поливане (безконтактно), повторно използване за промиване на WC.
 • Липса на миризми.

Споделяне:

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!