Модулни пречиствателни станции - тип ECOBOX

Процес на пречистване, взаимстван от природата

 

Системите Ecobox изискват една първоначална инвестиция, но разходите за почистване са в пъти по-ниски поради факта, че се почиства по-малък обем и на интервали от  1 до максимум 3 пъти годишно.

 

Приложение

 • Третиране на отпадни битово-фекални води от къщи, вили, къмпинг зони, жилищни и хотелски комплекси, малки предприятия и цехове, обществени и административни сгради, населени места.
 • Приложими в зони, без изградена канализация и на места където не е рентабилно изграждане на улична битово-фекална канализация. След пречистването на отпадъчните води е възможно заустването им във втора или трета категория водоприемник( дерета, реки, канали и др.) или в почвата. 

Предимства на Ecobox

 • Широка гама: 4ЕЖ – 500ЕЖ (При запитване могат да бъдат предложени и по-големи пречиствателни станции над 500 ЕЖ.)
 • Безпроблемна експлоатация, гарантирана от доказалата се във времето немска технология използвана в съоръжението.
 • Гарантиран ефект на пречистването – над 98%.
 • Високо качество на вложените материали.
 • Гарантирана водоплътност на всички съоръжения.
 • Съответства на нормативните изисквания – безпроблемно приемане от басейнова дирекция
 • Резервоар – Компактен/Оребрен; лесен за инсталация; пести време; дълъг експлотационнен живот (минимум 20 г.)
 • 2 г. гаранция на цялото съоръжение.
 • Бърз и лесен монтаж поради ниското тегло на съоръженията.
 • Голям обем на утаителните резервоари (възможна изработка по поръчка на клиента) – нисък разход за поддръжка и обслужване.
 • Лесно увеличаване на капацитета на пречиствателните станции, чрез добавяне на допълнителни модули.
 • Пълна автоматизация на целия процес-лесно и удобно управление.
 • Нисък разход на електроенергия.
 • Използване на пречистените води за поливане (безконтактно), повторно използване за промиване на WC.
 • Липса на миризми.

Спецификация

ECOBOX отговаря на:
НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г.
НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000 г.
БДС EN 12566-3 от 4 до 52ЕЖ(1)
Немският стандарт ATV-122 от 50 до 500 EЖ(1)

 • Механично стъпало - утаителна част и буферна част.
 • Биологично стъпало - биобасейн с циклично действие - SBR (цикличен, непроточен реактор).
 • Времетраене на един цикъл 8 часа или три цикъла на денонощие.

Технологията е проста, без механични части и помпи, тъй като по-простичките неща се обслужват и експлоатират по-лесно, но в същото време е много ефективна.


Най-общо казано, процесът на пречистване е взаимстван от природата – утаяване в даден воден басейн (езеро), след което водата тръгва по поточета където се аерира минавайки през камачета и т.н..
Принципът е същия но се използват по-малки съдове (резервоари), тръбни връзки и аериращи системи.

ECOBOX работи с „еърлифт” система, чрез която се осъществява транспортирането на отпадната вода и утайките между отделните резервоари, както и отвеждането на пречистената вода. Това решение елиминира необходимостта от използването на механични елементи, монтирани в самите резервоари. Аерацията в реакторния резервоар се осъществява, чрез мебранни дефузери, монтирани на дъното на резервоара.

 

сертификати

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

Свързани продукти

reservoir

Резервоари

Oilbox

Маслоуловител Oilbox

Мазниноуловител

Мазниноуловител Fatbox

sandbox

Пясъкозадържател Sandbox

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!