Референтни обекти и решения за Вашите проекти за пречистване на масла, мазнини и инертни материали!

Необходимостта от запазването на екологичното равновесие в природата изисква намаляването на замърсителите в повърхностните и подпочвените води. Пайплайф България гарантира високото качество на съоръженията си, тъй като те отговарят на всички изисквания на европейските стандарти, както и на българската нормативна уредба. Това гарантира на всички заинтересовани страни: проектанти, инженери, архитекти, строители, възложители, контролни органи и други, че продуктът, който ползват, отговаря на конкретното приложение и притежава всички необходими качества, за да позволи една безпрепятствена, безаварийна и дълготрайна експлоатация.

Цялостно решение на ниска цена

Дълъг и евтин експлоатационен живот

Гарантирани параметри на изходящия флуид

100% водоплътност

Широка гама според ниждите

Широко предназначение

Лесно увеличаване капацитета на пречиствателните станции

Бърз и лесен монтаж

Пайплайф България „ОБЗАВЕЖДА“ ЦЯЛ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР В северна МАКЕДОНИЯ

Като всеки мащабен строителен обект, изграждането на търговски център East Gate Mall в Скопие има своите изисквания, на които  трябва да се отговори с иновативни решения. Въпреки сложността на проекта, основната цел на строителя е, да го завърши възможно най-бързо и с най-добро качество. Пайплайф България допринася това да се случи, със своите модерни и лесни за инсталация решения за водопровод, канализация и справяне с атмосферните води, както в сградата, така и извън нея.

 

Вакуумно покривно отводняване
Мазниноуловител -проект

Нашето решение за пречистване в бензиностанция на Лукойл.

Монтаж на мазниноуловител

Маслоуловителят-правилното решение за бензиностанция в Шумен!

Решенията за пречистване на Пайплайф във варненски търговски център

Oilbox on site

Всички продукти за пречистване

reservoir

Условно чисти води

Ecobox

Фекални води

Oilbox

Масла

Мазниноуловител

Мазнини

sandbox

Пясък и други инертни материали

Какви са решенията на Пайплайф за пречистване на отпадъчни води?

 ● Резервоари за условно чисти и отпадъчни води.

● Пречиствателни станции за битово-фекални води-ECOBOX. 

● Третиране на води с високи концентрации на масла и нефтопродукти - маслоуловител OILBOX.

● Третиране на води с високи концентрации на животински и растителни мазнини - мазниноуловител FATBOX.

 ● Третиране на води с високи концентрации на едри механични примеси - шламоуловител SANDBOX.

 

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!