Референтни обекти и решения за Вашите проекти за пречистване на масла, мазнини и инертни материали!

Необходимостта от запазването на екологичното равновесие в природата изисква намаляването на замърсителите в повърхностните и подпочвените води. Пайплайф България гарантира високото качество на съоръженията си, тъй като те отговарят на всички изисквания на европейските стандарти, както и на българската нормативна уредба. Това гарантира на всички заинтересовани страни: проектанти, инженери, архитекти, строители, възложители, контролни органи и други, че продуктът, който ползват, отговаря на конкретното приложение и притежава всички необходими качества, за да позволи една безпрепятствена, безаварийна и дълготрайна експлоатация.

Цялостно решение на ниска цена

Дълъг и евтин експлоатационен живот

Гарантирани параметри на изходящия флуид

100% водоплътност

Широка гама според ниждите

Широко предназначение

Лесно увеличаване капацитета на пречиствателните станции

Бърз и лесен монтаж

Пайплайф България „ОБЗАВЕЖДА“ ЦЯЛ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР В северна МАКЕДОНИЯ

Като всеки мащабен строителен обект, изграждането на търговски център East Gate Mall в Скопие има своите изисквания, на които  трябва да се отговори с иновативни решения. Въпреки сложността на проекта, основната цел на строителя е, да го завърши възможно най-бързо и с най-добро качество. Пайплайф България допринася това да се случи, със своите модерни и лесни за инсталация решения за водопровод, канализация и справяне с атмосферните води, както в сградата, така и извън нея.

 

dav
oilbox

Нашето решение за пречистване в бензиностанция на Лукойл.

oils

Маслоуловителят-правилното решение за бензиностанция в Шумен!

Решенията за пречистване на Пайплайф във варненски търговски център

oilbox

Всички продукти за пречистване

reservoir

Условно чисти води

ecobox

Фекални води

oilbox

Масла

fatbox

Мазнини

sandbox

Пясък и други инертни материали

Какви са решенията на Пайплайф за пречистване на отпадъчни води?

 ● Резервоари за условно чисти и отпадъчни води.

● Пречиствателни станции за битово-фекални води-ECOBOX. 

● Третиране на води с високи концентрации на масла и нефтопродукти - маслоуловител OILBOX.

● Третиране на води с високи концентрации на животински и растителни мазнини - мазниноуловител FATBOX.

 ● Третиране на води с високи концентрации на едри механични примеси - шламоуловител SANDBOX.

 

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори