footprint shape in the 3d forest

Пречистване

Защо е нужно пречистването на отпадъчните води?

Необходимостта от запазването на екологичното равновесие в природата изисква намаляването на замърсителите в повърхностните и подпочвените води. Такива замърсители могат да бъдат:

 ● Висока концентрация на нефтопродукти и масла

● Висока концентрация на растителни и животински мазнини

● Висока концентрация на органични и неорганични вещества

Продукти

Ние в Пайплайф имаме решение за всеки Ваш проект!

reservoir

Условно чисти води

ecobox

Отпадъчни води

oilbox

Масла

fatbox

Мазнини

sandbox

Пясък и други инертни материали

Какви са решенията на Пайплайф за пречистване на отпадъчни води?

 ● Резервоари за условно чисти и отпадъчни води.

● Пречиствателни станции за битово-фекални води-ECOBOX. 

● Третиране на води с високи концентрации на масла и нефтопродукти - маслоуловител OILBOX.

● Третиране на води с високи концентрации на животински и растителни мазнини - мазниноуловител FATBOX.

 ● Третиране на води с високи концентрации на едри механични примеси - шламоуловител SANDBOX.

 

Zbiornik szczelny

Пайплайф гарантира високто качество на всички съоръжения.

Нашите продукти отговарят на всички изисквания на европейските стандарти както и на българската нормативна уредба.

ecobox-waste-water

Решенията за пречистване на Пайплайф във варненски мол

OILBOX се използват там, където високата концентрация на масла и нефтопродукти не позволява директното им заустване в селищната канализационна мрежа или в съществуващ водоприемник - гаражи, автосервизи, автомивки, бензиностанции, производствени цехове, пътища и паркинги.

Процесът на пречистване е взаимстван от природата!

Системите ECOBOX изискват една първоначална инвестиция, но разходите за почистване са в пъти по-ниски, поради факта, че се почиства по-малък обем и на интервали от 1 до максимум 3 пъти годишно!

Модерно и удобно решение за домакинството или Вашия бизнес!

Нашите резервоари са предназначени за събиране и съхранение на питейни,  условно чисти атмосферни и отпадачни води, както и за редица други приложения. Произведени са от пластмаса, която не корозира и е устойчива на агресивна среда.

Zbiornik szczelny

Референтни обекти

Като Ваш партньор,  Ви предлагаме цялостни системи за Вашия проект!

Baner-Dokumenty-PL

Полезно

Намерете допълнителна информация!

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори