Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Маслоуловители- тип OilBox

Защо е маслоуловител OILBOX?

Отделянето на нефтопродуктите (бензин, нафта, масла, керосин и други), съдържащи се в отпадните води се осъществява в сепаратори за отделянето на течности с по-малка плътност от водата или разтворени в нея, наречени маслоуловители. Задържането на нефтопродуктите зависи от скоростта на изплуването им, която от своя страна се определя от големината на капките, тяхната плътност, вискозитет и температура на средата, в която са попаднали - отпадъчната вода.

Каква е технологията на пречистване?

Маслата изплуват на повърхността, защото имат по-малка плътност от тази на водата.

Отделят се със скорост минимум 4 мм/с.

Оразмерителното време за престой на водата се приема 3 мин.

Съгласно изискванията на стандарта БДС EN 858 тези сепаратори трябва да осигуряват 97% пречистване на отпадъчната вода от тези продукти.

Колкото по-ниска е скоростта на протичане, толкова по-малко количество масло ще остане във водата.

Маслоуловителите намират приложение при:

○ гаражи, автосервизи, автомивки

○ бензиностанции

○ производствени цехове

○ пътища и паркинги

Маслоуловителите предотвратяват:

 • замърсяване на отпадните води
 • запушванията на порите на почвата и нарушената обмяна на въздух
 • нарушаването на само пречистващите процеси във водоприемника
 • Дават възможност за повторно използване на водите-рециркулация (автомивки).

Топове маслоуловители според начина на отделяне на нефтопродуктите:

 • Гравитационен тип - под действието на гравитационните сили по-леките от водата примеси (масла, мазнини и нефтопродукти) под действието на подемната сила се отделят на повърхността.
 • Коалисцентен тип - малките капки на нефтопродуктите се слепват (агрегират), което улеснява тяхното отделяне. Освен това се получава и отлагане на нефтопродуктите върху филтърен материал (адсорбция).

Какво е коалисцентен филтър?

Коалисцентния филтър е направен от полипропиленови плочи построени една върху друга в кутия. Коалисцентния филтър работи на принципа на уедряване на частиците масло и по този начин по бързото им изплуване на повърхността. Най-важното предимство на коалисцентните филтри е дългия им експлоатационен живот - 50 години. Коалисцентните филтри се почистват с пароструйка под налягане и това не води до нарушаването на целостта им. Първоначалната инвестиция се

изплаща с времето и безпроблемната експлоатация!

 • Със сменяем филтър – маслата се задържат посредством филтър.

Сепараторите за масла със сменяеми филтри, са компактни и лесни за обслужване. Порестия филтър с определена големина на пората служи за задържането на маслата. Порестия филтър е предвиден за лесен демонтаж и подмяна с нов филтър. Подмяната на филтъра става при достигането на максималното количество масла предвидени в характеристиките на всеки сепаратор (веднъж на 1-2 години в зависимост от експлоатацията).

ProPass (ByPass)

ProPass - системата от шахти и тръби която дава възможност 10% от максималното водно количество да преминава през маслоуловителя. Първите 5 мин са най-важни за да се уловят най-мръсните води и след това приемаме, че водите са условно чисти и не е нужно да минават през сепаратора за масла. Предимствата на системата ProPass на Пайплайф в сравнение с останалите системи за байпас е тази, че системата ProPass може да се ревизира на входа и на изхода. В допълнение, шахтата, която е на изхода на сепаратора служи като шахта за вземане на проби, която е задължителна за последващ мониторинг от съответните институции.

НОВО!

MINIBOX

OILBOX-FNS1.5-SL62-pump-TPV

Сепараторите FNS1.5 във вариантите със сепаратор за твърди частици (60 л) и помпа след сепаратора за масла са специално изработени за гаражи, след улавянето на водите от рампи. Изключително предимство са техните размери - могат да бъдат монтирани допълнително след като се предвиди- отвор в плочата.

Предназначение и предимства:

 • Отделя и задържа нефтопродукти от отпадъчната вода.
 • Широко приложение.
 • Съответства на изискванията на стандарт БДС EN 858.
 • Гарантирани параметри на изходящия флуид.
 • Проста конструкция и малки размери.
 • Цялостно решение на ниска цена.
 • Дълъг и евтин експлоатационен живот.
 • Голям капацитет и лесно почистване.
 • Широка гама в зависимост от нуждите вкючително и варянти с байпас и с филтри.
 • Гарантирана 100% водоплътност.

Още информация

OilBox_01