Геотермални системи на Пайплайф

Земята като доставчик на енергия

Земята образува естествен акумулатор на топлина, който получава енергия от вътрешността на земята, чрез слънчевите лъчи, дъжда, подпочвените води  и т.н.

От една определена дълбочина температурата в земята не се понижава под точката на замръзване през цялата година и тази енергия може се използва от подземните колектори на Pipelife  за затоплянето на еднофамилни къщи и кооперации, училища, офиси и индустриални сгради.

Защо използваната в геотермията термопомпа тип „вода-вода“ е по-ефективна от масово използваните климатици, които извличат топлина от въздуха?

Характерно за тeрмопомпите е, че коефициентът на полезно действие силно зависи от температурата на средата, от която ще извличаме топлина. Колкото температурата на тази среда е по-висока толкова е по-висок този коефициент. Същото важи и при охлаждане – колкото по-ниска е температурата на средата, от която ще извличаме студ толкова по-висок е КПД. При отопление през зимата с термопомпа „вода-въздух“ или климатик („въздух-въздух“) извличаме топлина от външния въздух , който е с температура -10÷0°С, докато при геотермията термомомпата черпи топлина от почвата с температура целогодишно 8÷12°С. Така разходите електричество на термопомпено съоръжение с подземен колектор са с 30-40% по-ниски от разходите на климатиците.

Как работи геотермалната система?

През състоящия се от тръбни серпентини подземен колектор, заровен в почвата, се отвежда смес от вода и антифриз (солов разтвор), която извлича топлината от земята, а термопомпата има за задача да доведе същата до по-високи температурни нива.

Тъй като КПД на термопомпата зависи обратнопропорционално от температурата до която достигаме (35-60˚С) се оказва много подходящо сградата  да се отоплява с нискотемпературно отопление (подово и стенно отопление, или отопление с нискотемпературни радиатори).

Хоризонтални подземни колектори

При всички хоризонтални подземни колектори тръбите се полагат преминавайки хоризонтално на дълбочина около 1,5 до 2,5 м в земята. Полагането става на сравнително големи отстояния една спрямо друга спираловидно или под формата на меандри. Дълбочини на полагане повече от 2 м трябва да се избягват, тъй като тук вече почвата може да се регененира по-бавно.

С хоризонталните подпочвени колектори се цели висока мощност спрямо количеството на положените тръби. Като базова стойност може да се приеме, че 30 м2 свободна земна площ трябва да предоставя по 1 kWтоплинно натоварване на сградата за колектора. Оттук се получава необходимост от голяма площ, каквато не винаги е достатъчна преди всичко при съществуващите сгради, респ. при малки градини.

 

Вертикални подземни колектори

В сравнение с хоризонтално разположения колектор вертикалният има нужда от по-малко място и това го прави подходящ за по-малки повърхности. При този монтаж тръбата в права линия се спуска до определената дълбочина и с помощта на специални фитинги завива и се връща обратно на побърхността. За да се получи оптимална ефективност дълбочината на полагане е около 100 м, което все пак води до допълнителни монтажни разходи за специализирано оборудване.

Geothermal Piping Illustration Vertical

Спирален земен колектор (вертикална серпентина)

В този случай тръбите се монтират под формата на спирали на няколко метра под земята. Изкопните колекторни тръби се заравят хоризонтално, но за разлика от същинските хоризонтални колектори, където тръбите се полагат една до друга, тук се полагат успоредно една над друга. Дълбочината на заравяне е приблизително два до три метра. Този тип колектор може да се използва, ако няма достатъчно площ за монтаж на хоризонтална система.

За повече информация се обърнете към специалистите на Pipelife.

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!