Знак за качество

„Пайплайф България” и “Българска асоциация по водите” - гарант за висококачествени продукти

Българската асоциация по водите (БАВ) е организация с нестопанска цел, която е учредена на 1 декември 2005 г. в гр. София. В нея членуват юридически и физически лица, които имат интереси, свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и отпадъчни води; и управлението, опазването и използването на водните ресурси.

Какво е „Знак за качество на БАВ” (ЗК на БАВ)?

През 2014 г. БАВ започна дейност, която цели да повиши надеждността на ВиК материалите, влагани при изграждането на проекти в България. Организацията въведе маркировка „Знак за качество на БАВ“, която гарантира, че върху даден продукт е извършен стриктен, допълнителен контрол по ясно описани стандарти и методика. Маркировката със Знака не е задължителна, но дава сигурност на инвеститора. Всяка компания, независимо дали българска или чуждестранна, вносител или производител, може да внесе заявление с желание да получи „Знак за качество на БАВ“.

Е, искате ли да знаете дали продуктите, който купувате са сертифицирани от Българска асоциация по водите?

В случай, че „да“, търсете съответните реквизити на БАВ: Вижте втората снимка вдясно.

Или посетете: Списък на продуктите, които притежават „Знак за качество на БАВ“ или са в процес на изпитване

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!