Знак за качество

„Пайплайф България” и “Българска асоциация по водите” - гарант за висококачествени продукти

Българската асоциация по водите (БАВ) е организация с нестопанска цел, която е учредена на 1 декември 2005 г. в гр. София. В нея членуват юридически и физически лица, които имат интереси, свързани с водоснабдяването и канализацията, включително качеството и пречистването на питейни, индустриални, селскостопански и отпадъчни води; и управлението, опазването и използването на водните ресурси.

Какво е „Знак за качество на БАВ” (ЗК на БАВ)?

През 2014 г. БАВ започна дейност, която цели да повиши надеждността на ВиК материалите, влагани при изграждането на проекти в България. Организацията въведе маркировка „Знак за качество на БАВ“, която гарантира, че върху даден продукт е извършен стриктен, допълнителен контрол по ясно описани стандарти и методика. Маркировката със Знака не е задължителна, но дава сигурност на инвеститора. Всяка компания, независимо дали българска или чуждестранна, вносител или производител, може да внесе заявление с желание да получи „Знак за качество на БАВ“.

Е, искате ли да знаете дали продуктите, който купувате са сертифицирани от Българска асоциация по водите?

В случай, че „да“, търсете съответните реквизити на БАВ: Вижте втората снимка вдясно.

Или посетете: Списък на продуктите, които притежават „Знак за качество на БАВ“ или са в процес на изпитване

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори