Проект „Отводняване“ в Болйевци, Белград, юни 2020г.

Вложени продукти:

Система за управление на атмосферни води: Raineo

Детайли:

 

Обект: Участък от публичен път в предградие на Белград

Инвеститор: Частен инвеститор; Община Сурчин

Строите: Ongrap Omni

 

Проектът е участък от публичен път в предградие на Белград, Сърбия-Болйевци. Частният инвеститор търси решение за отводняване на входа на вилата си, който участък включва и част от кръстовище. Къщата е разположена в падина, няма изградена инфраструктура и съответно дъждовната вода се събира точно пред входа й. Водата представлява и проблем за трафика, който минава пред имота. Инвеститорът решава да се справи с този преоблем, в съгласие с общинските власти.

Каналът, който минава покрай главния път и който има за цел да събира дъждовната вода, не може да изпълнява функцията си, тъй като е на по-високо ниво от събиращата се вода.

Главният архитект на проекта открива Raineo като решение в подобен случай. Системата за управление на атмосферни води – Raineo, се приема от всички страни в проекта-инвеститора, общината и строителя. Строителната компания Оngrap Omni със строителните дейностите около канализацията и инсталирането на системата.

Установяването на района за улавяне се базира на пространството от 500кв.м, Дъждовната вода се влива в два канала, които изискват резервоар за утаяване , т.к всяка от канавките може да поеме 250-300 кв.м от зоната на трафик. Установени са и зоните, в които нивото е по-ниско и се събира дъждовната вода. Строителят извършва ремонтни дейносто по част от асфалта, с цел нивелиране на асфалта към каналите, както и реконструкция на част от пътното платно и поставяне на бордюр.

Дъждовната вода от канавките се събира в шахта с утаител, откъдето се отвеждакъм зоната на задържане. От там , водата ще се оттече към почвата и ще се включи към подпочвените води. Важно е всички елементи да имат утаител, така че, отложените частици от почвата да не преминат към зоната за задържане.

Размерите на зоната за задържане се определя според локалната интензивност на валежите за 15мин с определен коефициент на безопасност. В този случай, рамерите са 1.2 x 3.6 * 1.2м , което означава около 5.2куб.м брутен обем и 5куб.м нетен обем.
Инсталацията е извършена в зелена зона и отнема един час, без изкопните работи. Зоната на задържане е изграден ана предварително подготвена площадка, покрита с дребен чакъл и обвита с геотекстил.

 

Целият процес от разговора с инвеститора до инсталацията отнема две седмици. Последващият период на силни дъждове доказва колко сигурна и ефективна е системата.
Успешният проект има и друго положително последствие-системата, се оказва, представлява интерес и за съседната община Сурчин. Там също има подобна опасна зона, в която се събира вода и причинява затруднение на трафика. Повече за проблемната зона, както и решението на Пайплайф, може да видиде във видеото:

Stormbox installation

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!