Сигурни с Pragma!

13. януари 2019

Вложени продукти:

Инфраструктурна канализация: Pragma тръби

Детайли:

 

Обект: Реконструкция на довеждащ колектор на пречиствателна станция, гр.Поморие

Pragma on site during installation
Pragma during installation

Пайплайф България достави тръби Pragma по проект за реконструкция на довеждащ колектор на пречиствателна станция в гр.Поморие. Поради плиткото полагане, тръбите с по-висока коравина на пръстена, съответно  SN12 и SN16.

PRAGMA


PRAGMA е канализационна система от полипропилен, произвеждана само от първична нерециклирана суровина, която гарантира запазване на експлотационните показатели за минимум 50 години. Същевременно, тези показатели са едни от най-отговорните за правилното функциониране на инсталацията:
- Коравина – минималната коравина е SN10, тя спомага за това тръбите да издържат на натиска на почвата, особено когато са на голяма дълбочина или има трафик на тежки превозни средства на повърхността. При необходимост PRAGMA се произвежда и с коравина SN16.
- Еластичност – PRAGMA издържа на минимум 30% деформация на тръбата при смачкване като след това възстановява формата на напречното сечение без да има поражения върху тръбата. Това е важно, когато в процеса на строителството преди още да са положени финалните слоеве фракции и асфалт върху заровените тръби преминават тежки машини, които осъществяват динамично натоварване на почвата и от там също и на тръбите.
- Водоплътност – PRAGMA има изключителна водоплътност благодарение на специалните гумени уплътнения, както и на усилените муфи, което се постига с оребряване или стъклопластова лента. Това не позволява муфата да се разширява с течение на времето под натиска на гуменото уплътнение и водоплътността се запазва много повече отколкото е гаранционния срок на системата. PRAGMA има също и система за двойно заключване на муфата, когато се полага в по-специфични и неустойчиви почви.

 

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!