Споделяне:

Новият логистичен център на Пайплайф представя най-модерната система за управление на дъждовни води в Европа

13. октомври 2023 | 6 min read

Тъй като Европа се бори с все по-често срещаните горещи вълни и суши, редуващи се с екстремни валежи и дори наводнения, става ясно, че настоящите практики за управление на дъждовната вода не отговарят на такива предизвикателства. Новият логистичен център и търговски обект на Пайплайф Австрия в Леондинг разполагат с най-съвременна дигитализирана система за събиране, инфилтрация и повторна употреба на дъждовна вода. Създадено предвид нуждите на големите търговски и индустриални пространства, иновативното решение надхвърля защитата от наводнения, предлагайки цялостен и устойчив подход към многобройните дилеми, свързани с водата, с които градските райони трябва да се справят.

New logistics and warehouse area in Leonding

НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА традиционните ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ

Безспорно, основната цел на управлението на дъждовната вода в градските райони е да се предотвратят щети. Въпреки това, традиционните дренажни системи, при които оттокa просто се отвежда, крият многобройни рискове и недостатъци.

Поради ограничения си капацитет, конвенционалните дренажни мрежи не могат ефективно да предотвратят преливане по време на по-тежки  периоди, което води до наводнения. В случай на комбинирани канализационни мрежи, последствията могат да бъдат още по-тежки, тъй като преливниците на отпадъчни води представляват риск от замърсяване на околната среда и местните общности.

Освен това конвенционалните системи за отводняване и дренаж на дъждовни води предотвратяват попълването на локалните запаси от подземни води. Тъй като водните маси в много региони на Европа потъват, продължаващата намеса в естествения воден цикъл допълнително натоварва нашите водни запаси.

Като третираме дъждовната вода като обикновен отпадък, губим и възможностите за повторно използване на водата, което спестява ресурси и намалява сметките.

ПО-ЕКОЛОГИЧЕН ПОДХОД: ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНФИЛТРАЦИЯТА И ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА

Проблемите, свързани с дъждовната вода, стават често срещани в големи промишлени и търговски пространства поради все по-голямото разпространение на запечатани повърхности и повишената плътност на сградите в такива райони.

Съвременните решения за управление на атмосферните води позволяват локално пречистване, задържане, инфилтрация и/или повторната им употреба – предлагайки по-ефективна, икономична и по-екосъобразна алтернатива на конвенционалните дренажни системи.

Новата логистична и складова база на Пайплайф Австрия в Леондинг може да се похвали с иновативна концепция за управление на водите за промишлени и търговски площи. Разчитайки на дигитален мониторинг и контрол, цялостното решението включва многото аспекти на управлението на дъждовната вода, като същевременно позволява оптимално използване на свободните площи и пълно привеждане в съответствие с настоящите практики за зелено строителство.


 "Сушите това лято за пореден път доказаха колко сме уязвими по отношение на водните ресурси. [Тази система] предлага удобно за потребителя, пълноценно дигитализирано ESG решение – облекчаващо системите за пречистване на отпадъчни води и реализиращо огромни икономии на питейна вода ", казва Дорис Стромайер, Главен стратегически директор Tръбопроводни решения и приложения в Pipelife.

Logistics Center with green roofs and parking lots
Digitalized system for rainwater harvesting, infiltration and reuse

пространствено ефективно:УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛОЩИ

Парцелът с площ от 8 400 м2 в Леондинг разполага с два подземни резервоара за вода, които позволяват локално пречистване на дъждовната вода, инфилтрация и повторна употреба. Първият резервоар временно съхранява събраната дъждовна вода преди да бъде пречистена, като по този начин осигурява необходимия буферен обем в случай на силен дъжд, докато вторият резервоар позволява инфилтрация на вода след етапа на пречистване.

 И двата резервоара са изградени от Stormbox блокчета за задържане. Блокчетата Stormbox предлагат оптимално решение за търговски площи, тъй като са модулни, имат отличен капацитет за събиране на вода и могат да бъдат инсталирани в райони с тежък трафик, което позволява на строителните предприемачи да се възползват напълно от наличното пространство. Веднъж инсталирана, системата е практически невидима и не поставя ограничения за бизнес дейност.

Logistics Center with green roofs and parking lots
Digitalized system for rainwater harvesting, infiltration and reuse

ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ И ПАРКОМЕСТА

Пълноценното решение за управление на дъждовните води в Леондинг е проектирано не само с оглед опазването на водния ресурс и неговия кръговрат, но и като се има предвид нарастващият интерес към обществените зелени площи и насърчаването на биологичното разнообразие в градските райони.

 Като пример, пропускливи павета, пълни със смес почва-пясък и засадени с растителност, са използвани за паркингите в Леондинг. Такива павета имитират начина, по който почвата абсорбира вода в природата, увеличавайки инфилтрацията и намалявайки изхвърлянето на дъждовни води, като същевременно отговарят на стандартите за издръжливост на настилката на паркинга.

 Освен това сградата на склада разполага с обширен зелен покрив, който естествено забавя и намалява количеството на дъждовните води, преди дори да достигне системата за събиране. Зеленият покрив също привлича местната дива природа и естествено охлажда сградата на склада и околностите му по време на горещи периоди. 

Permeable paving blocks, filled with a soil-sand mixture and planted with vegetation for parking lots
Permeable paving blocks, filled with a soil-sand mixture and planted with vegetation for parking lots

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЖДОВНА ВОДА ОТ ново поколение ЗА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

 Новият логистичен център започва работа тази пролет и официално отворя врати през септември 2023 г., представяйки на обществеността дигитализираните решения за управление на дъждовните води на място и поставяйки основите за бъдещи изследвания, иновации и разработки.


В епоха, в която водата се е превърнала както в ценен ресурс, така и в потенциална заплаха, иновативния подход на Пайплайф поставя нов стандарт за пестене на ресурси, устойчивост и  посрещане предизвикателствата на климата – давайки приоритет на опазването на водата, кръговостта и практиките за зелено строителство.


"Създадохме цялостно решение за управление на водите, което позволява оптимално използване на свободните площи, за да се осигури растяща икономика и население, като същевременно се увеличат  зелените площи, биологичното разнообразие и цялостната устойчивост на климата при намалено потребление на вода и енергия", обобщава Стромайер. "Нашият план е да внедрим това решение на всички европейски пазари."

ЗА ВРЪЗКА С НАС!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Оставете телефонен номер!

Оставете телефонен номер!
Оставете имейл адрес!

Споделяне:

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима! Оставете свой теледфонен номер или e-mail!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!