Прочистване на канализации

Ние от „Пайплайф България“, искаме да представим на вашето внимание Доклад за влиянието върху канализационните тръби при почистване под високо налягане. Оригинала на доклада е на немски език и обхваща 210 страници от които ние сме превели разделите, които според нас представляват най-голям интерес. (http://www.ikt.de/down.php?f=12    това е линк към целия документ в оригинал за тези които искат да се запознаят с него)

На кратко ще Ви запознаем как се е стигнало до неговото разработване.

Във федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия канализационната мрежа възлиза на около 90км по дължина. Същата е била прочистена в рамките на 2-3 години. За местния ВиК оператор прочистването на канализацията е един от основните приоритети, чиято цел е да осигури безпроблемно отвеждане на отпадъчните води и осигуряване на комфорт на гражданите, което от своя страна ще допринесе значително за поддържане на стойността на мрежите. Дори и днес високите изисквания за прочистване на канализациите носи значителни финансови проблеми за ВиК операторите, тъй като увеличване на разходите за тази дейност не могат да бъдат отнесени към причините за повишаване на таксите. В тази връзка всички участници в процеса са били поставени под нарасващ натиск да намерят ефективен подход за редуциране на разходите. Ситуацията е  утежнена от факта, че почти не са документирани знания за възможностите за ефикасно и лесно прочистване на канализацията, както и липсата на стратегии за по-нататъчно оптимизиране на процесите по прочистване.

С оглед на това през декември 2004г. „Министерство за опазване на околната среда, земеделието и защита на потребителите на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия“  възлага на „ИКТ-Институт за подземна инфраструктура“ гр.Гилзенкирхен да изготви  Изследователски Доклад. Целта на доклада е да се разработят препоръки за процеса на прочистване под високо налягане и оптимално използване на прилаганите средствата от гледна точка на основните параметри на процеса. За постигане на тази цел са използвани подходи от практиката, като много операции по прочистване са били съпроводени с определяне на техническите параметри на място. Практическият опит от настоящите изследвания е в основата на изискванията за допълнителни изследвания по възпроизведими условия.

Изненадващо за повечето ВиК оператори е, че пластмасовите тръби са се оказали най-устойчиви на почистване с дюзи както и това, че основния риск от повреда при прочистване не идва от водните струи под налягане, а от почистващата глава на дюзата която е метална и доста тежка.

Запознайте се с преведените раздели от докалада. 

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори