PRO Арматурни шахти

ПАЙПЛАЙФ предлага изключително нов продукт на пазара!

МОДУЛНА ШАХТА С АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК-ВЪЗДУХОСМУКАТЕЛ И СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ.

PRO арматурна шахта
infrasruktura

Споделяне:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обезвъздушаване, промиване и източване на водопровода.

Шахтите с автоматичен въздушник се предвиждат във всички високо разположени точки, определени от напорната линия и в местата с рязка промяна на наклона на трасето от възходящ към низходящ, както и на дълги и прави възходящи участъци, където съгласно нормите за проектиране се предвиждат въздушници със спирателни арматури към тях.

ИНСТАЛИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Шахтата може да се инсталира както в зона с тежък трафик, така и на места подходящи за лесно обслужване и поддържане, и същевременно достатъчно отдалечени от пътното платно.

 

ПРЕДИМСТВА

  • Лесно достигане на проектната височина с помощта на дистанциращата тръба и телескопичен капак.
  • Гарантирана висока химична устойчивост, абразивна устойчивост и механична якост на целия продукт
  • Ниско относително тегло на всеки един от съставните елементи на шахтата - гарантира лесно манипулиране лесен монтаж без нужда от допълнителна строителна техника.
  • Дълъг експлоатационен живот дори и при наличието на агресивни води.
  • Икономически изгодно с оглед на – транспорт, складиране, монтаж, експлоатация
  • Спестяват място
  • Могат да се рециклират

СЪСТАВНИ ЧАСТИ

  • Шахтата е съставена от сглобяеми елементи и се изработва съгласно изискването на проекта.
  • Функционална конструкция тип „Лего".
  • Гарантирана водоплътност и здравина на шахтовата конструкция!

Доказана практичност!

След направените тестове за статика е установено, че по отношение на сигурността и пригодността им за използване, отговарят на изискванията за издаване на разрешително от службата за строителен надзор.

Споделяне:

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори