Водомерна шахта тип PRO-WM

Водомерната шахта PRO-WM на Pipelife е високо качествен продукт с водомерен възел съгласно:
НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г., Чл.29, (т.1, 2, 3, 4 и 5)

Водомерните шахти са изградени от двуслойна полипропиленова структура с въздушна междина между двата слоя, играеща ролята на топлоизолатор. Структурата поема натиск на почвата до 1000 кг/м2, което я прави изключително устойчива на деформации и приложима при всякакви условия. В нея е монтиран арматурният възел, състоящ се от необходимите според нормите елементи. Водомерът е изведен максимално високо, за да е удобно отчитането. Под капака има топлоизолация, която предотвратява замръзването през зимата.

 

Общо устройство:

● кеклов кран без изпразнител
● филтър
● холендри за водомер
● водомер /по избор на клиента, не влиза в цената/
● ръчен или автоматичен обезвъздушител
● обратна клапа
● кеклов кран с изпразнител
● капак с топлоизолация

Варианти:

● със или без дъно; дъното предотвратява навлизането на
подпочвени води
● с автоматичен или ръчен обезвъздушител;
при автоматичния не се налага ръчно изпускане на
въздуха при пълнене на инсталацията
● възможност за избор на водомер от клиента

Водомерна шахта PRO-WM-25/400

● с корпус ø400 

● за водопроводна тръба ø25

 ● капак DN400, клас на натоварване А15 (1,5 т)     

а) без заключване     б) със заключване

Водомерна шахта PRO-WM-32/600

● с корпус ø600
● за водопроводна тръба ø32
● възможност за водомер с присъединяване 1" или 1 ¼"
● подходяща за сгради с по-голямо потребление на вода
● капак DN600, клас на натоварване B125 (12,5 т), без заключване

 
  • Автоматичен обезвъздушител

• обезвъздушаване без човешка намеса
• подпомага лесното и автоматично изкарване на въздуха, събиращ в най-високите точки на тръбните мрежи
• комфортно ползване на батериите на мивките без излизане на въздух при спиране на водата поради аварии и др.

  • Кеклови вместо сферични спирателни кранове

• лесен ремонт, тъй като кекловият кран позволява разглобяване и смяна на частите му за разлика от сферичния

  • Водомерна шахта без дъно

• за райони без високи подпочвени води или суха почва
• спестяване на инвестиционни разходи, особено при шахти ø600 или при по-голям брой шахти

  • Избор на водомер

• възможност за монтаж на водомер на клиента
• при шахтите ф600 има възможност за водомери с присъединителен размер 1" и 1 ¼"
подходящи за сгради с по-голямо потребление на вода – басейни, напояване и др.

  • Капак със заключване при водомерни шахти ø400

• заключващ механизъм за предотвратяване на неправомерен достъп до водомера
• в полза на клиента и на ВиК дружеството, което обслужва район

 

Споделяне:

За връзка с нас!

Имате въпроси? Изберете най-удобния начин да се свържем с Вас!

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори