Регистрационен Формуляр за получаване на гаранция

                                    

*  Задължителни полета

* "Пайплайф България" ЕООД ще използва за провеждането на  своята кореспонденция услугите на "Български пощи" ЕАД, под формата на препоръчани писма. Страната, която реши да използва друг вид логистични услуги(куриерски, транспортни фирми и др.) ще заплаща за своя сметка съответните разходи за това .

Информация за доверения инсталатор

Данните ви се обработват като поверителни. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време по телефон +359 893 551 765, или на имейл: office.bg@pipelife.com. Законосъобразността на обработката на данните ви преди да оттеглите съгласието си остава незасегната. За всички подробности относно съхранението, обработката и заличаването на данни, както и относно правата ви, касаещи употребата на личните ви данни, моля вижте нашата Политика за поверителност.

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори