Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ПРЕЧИСТВАНЕ

УСЛОВНО ЧИСТИ ВОДИ

Резервоари за условно чисти води - тип Eco-T

Пластмасовите резервоари са предназначени за събиране и съхранение на условно чисти атмосферни и отпадачни води, както и за редица други приложения.

ФЕКАЛНИ ВОДИ

Модулни и пречиствателни станции – тип EcoBox

Модулните пречиствателни станции са предназначени за пречистване на отпадни битово-фекални води.

МАСЛА

Маслоуловители- тип OilBox

Маслоуловителите или уловителите на нефтопродукти се използват за oтделянето на нефтопродуктите (бензин, нафта, масла, керосин и други), съдържащи се в отпадните  води.

МАЗНИНИ

Мазниноуловители – тип FatBox

Мазниноуловителите  са предназначени за отделяне и задържане на животински и растителни мазнини и масла.

Мазниноуловители – тип FatBox - NEO

Малкия лекоподвижен мазниноуловител на Пайплайф може да се монтира под кухненските мивки, след отточната тръба или отстрани.

ПЯСЪК И ДРУГИ ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

Пясъкозадържател - тип SANDBOX

Пясъкозадържателят се използва за  улавяне и задържане  на едри утаими механични примеси (пясък и др. инертни материали).
mother_and_daughter