Дренажът – един невидим герой

Дренаж - естествено или изкуствено събиране и отвеждане на повърхностните и подпочвени води от определени участъци, и съоръжения с помощта на системи от дренажни тръби, кладенци, канали, подземни галерии, и други устройства. Така го описват инженерите, а обикновения човек би казал, че дренажа е онова нещо, което поддържа къщата му със сухо мазе и основи. Кое от двете определения ще приемете няма значение, важното е, че това е необходима система, която помага.
Дренажните системи се ползват в селското стопанство, при отводняване на паркове, градини и спортни площадки, за предпазване на сгради и подземни съоръжения, временни дренажи в строителството, отводняване на сметища и депа, в пътното строителство. При защита и отводняване на пътни съоръжения - пътища, улици, паркинги, тунели и др. Доста често обаче възникват въпроси, на които трудно се намира отговор, особено ако разчитаме понякога на не добре квалифицирани продавач-консултанти. Затова ни се иска да обърнем внимание върху няколко важни момента и въпроса.
За да можем да сме максимално изчерпателни ще направим серия от публикации, в които ще разясним различните типове дренажни системи, тяхното предназначение, полагане и правилна експлоатация.

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори