Видове дренажни тръби

Дренажните тръби могат да се разделят на различни типове в зависимост от материала, от който са произведени или типа перфорация, която имат.
Според материала, от който са произведени биват такива от:
• PVC – поливинил хлорид. Това е един от най-старите видове пластмаса и се характеризира с висока твърдост и устойчивост на натоварване.
• PEHD – полиетилен висока плътност. Това е материал, който дава гъвкавост и висока устойчивост на спукване на тръбите произведени от него.
• PP – полипропилен. Това е изключително устойчив материал, който е последно поколение пластмаса, като в себе си събира добрите качества на PVC и PEHD.
Материалът има значение тогава, когато има яснота за динамичните и статични натоварвания, на които ще бъдат подложени тръбите. Ако говорим за отводняване на спортно игрище, където няма големи натоварвания, PVC тръбите са добър избор. Но когато ще правим дренаж под натоварен път, то тогава непременно трябва да се избере PE или PP и то с коравини на стената поне SN8 или SN10. Важно е да се избере правилната тръба с правилната коравина за да се предотврати спукване, смачкване или дори счупване на тръбата по време на експлоатацията.

 

Според перфорацията тръбите се делят на три основни вида:

• TP – това са тръби с перфорация на 360⁰

Тези тръби се ползват най-често за отводняване на тревни площи. Тръбите се полагат сравнително плитко и когато завали дъжд, водата бързо преминава през тревата и запълва обема на тръбите. След като дъжда спре, водата спокойно попива надолу в почвата през долните отвори. По този начин, тези дренажни тръби се превръщат в подземни резервоари, които пречат на тревните площо да се завирят и в същото време не прекъсват естествения кръговрат на водата.

• LP – тръби с перфорация на 220⁰ или до 2/3 от обиколката.

Тук перфорацията е така направена, че дъното на тръбата да е плътно и да позволява оттичането на събраната вода в желаната посока. Тези тръби се ползват за отводняване например на основи, когато не желаем да допуснем водата да достигне до сградата. Този тип перфорация най-добре работи за събиране и отвеждане на подпочвени и дъждовни води в желаната посока. Друго приложение е за отводняване на пътища или насипи.

 

 MP – тръби с перфорация на 120⁰ или до 1/3 от обиколката.

Този тип перфорация се прави, когато искаме тръбата да функционира като дренажна и канализационна едновременно. Например заустваме в дренажната система и водостоците от покрива, както и линейните отводнители пред гаража. Така ние смесваме събраната дъждовна вода с тази, която събираме чрез дренажа. Тази съвместна работа е възможна, но трябва да се изчисли добре за да се предотврати препълване на системата и освобождаване на вода в зоната на дренажа.

 

Важна част от дренажната система са ревизионните шахти. Те могат да бъдат различни видове, но най важното е да предоставят достъп до системата за ревизиране и почистване, и да имат утаителен обем, който да задържа утайките, които са преминали през дренажа.

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори