Предвиждане за 100 години експлоатационен живот на полиолефиновите гравитачни канализационни системи“

Представяме ви обобщено проучване проведено от Европейска асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги - Teppfa в сътрудничество с Borealis и LyondellBasell. Целта на настоящото проучване е да се осигурят достатъчно валидирани данни, за да може да се декларира очаквана продължителност от поне 100 години на експлоатацията на полиолефиновите (полиетилен и полипропилен) канализационни тръби, произведени съгласно EN 1852-1 [2], EN 12666-1 [3] и тръби тип В по EN 13476-3 [4].

За да се демонстрират дълготрайните експлоатационни качества на канализационните тръби от РЕ и РР-В, както с плътна, така и със сложно структурирана конструкция на стенатa, бяха изследвани техния термично-окислителен разпад, максимално допустимо напрежение,  дългосрочно поведение при постоянен опън и влиянието на нечистотиите и температурата. За проучването са използвани не само новопроизведени тръби, но също така бяха включени и други материали, изкопани след дългогодишната им експлоатация от различни европейски страни (някои от които са били в употреба над 40 години).

Проучването показа, че експлоатационният живот на полиолефиновите канализационни системи е поне сто години, ако материалите, продуктите и монтажните практики отговарят на съответните изисквания

Цялата изпитателна програма и резултатите от проведените изпитвания са проверени и валидирани от независима трета страна – проф. д-р Хайнц Драгаун, SV für Polymertechnologie, Австрия. Като човек с опит в областта на изпитването на пластмасови тръби в „TGM-Versuchsanstalt – Federal Institute of Technology, Department Plastics Technology and Environmental Engineering”, Виена, от 1975 г., е бил поканен като независим експерт да рецензира и коментира извършената по проекта работа през последните 3 години.

Проведени доста изследвания, както за добиване на данни за материала, така  и  в областта на функционалната им ефективност при експлоатация. Всички тези методи са изпълнени в съответствие с валидните международни стандарти (ISO) и  натрупаните познания от науката за полимерни материали.

Проектът е проведен по научно достоверен начин в тясно сътрудничество между производителите на материали и производителите на тръби и фитинги с цел да се покаже каква продължителност на качествена експлоатация на полиетиленови (РЕ) и полипропиленови (РР) безнапорни канализационни системи може да се постигне.

Запознайте се с целия документ!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори

За контакт

Изберете подходящия начин да се свържем с Вас, за да получите информацията, която Ви е необходима!

Оставете телефонен номер!

Ще се свържем с Вас по телефона, отбелязан във формата!
Ще се свържем с Вас по имейла, отбелязан във формата!