Предвиждане за 100 години експлоатационен живот на полиолефиновите гравитачни канализационни системи“

Представяме ви обобщено проучване проведено от Европейска асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги - Teppfa в сътрудничество с Borealis и LyondellBasell. Целта на настоящото проучване е да се осигурят достатъчно валидирани данни, за да може да се декларира очаквана продължителност от поне 100 години на експлоатацията на полиолефиновите (полиетилен и полипропилен) канализационни тръби, произведени съгласно EN 1852-1 [2], EN 12666-1 [3] и тръби тип В по EN 13476-3 [4].

За да се демонстрират дълготрайните експлоатационни качества на канализационните тръби от РЕ и РР-В, както с плътна, така и със сложно структурирана конструкция на стенатa, бяха изследвани техния термично-окислителен разпад, максимално допустимо напрежение,  дългосрочно поведение при постоянен опън и влиянието на нечистотиите и температурата. За проучването са използвани не само новопроизведени тръби, но също така бяха включени и други материали, изкопани след дългогодишната им експлоатация от различни европейски страни (някои от които са били в употреба над 40 години).

Проучването показа, че експлоатационният живот на полиолефиновите канализационни системи е поне сто години, ако материалите, продуктите и монтажните практики отговарят на съответните изисквания

Цялата изпитателна програма и резултатите от проведените изпитвания са проверени и валидирани от независима трета страна – проф. д-р Хайнц Драгаун, SV für Polymertechnologie, Австрия. Като човек с опит в областта на изпитването на пластмасови тръби в „TGM-Versuchsanstalt – Federal Institute of Technology, Department Plastics Technology and Environmental Engineering”, Виена, от 1975 г., е бил поканен като независим експерт да рецензира и коментира извършената по проекта работа през последните 3 години.

Проведени доста изследвания, както за добиване на данни за материала, така  и  в областта на функционалната им ефективност при експлоатация. Всички тези методи са изпълнени в съответствие с валидните международни стандарти (ISO) и  натрупаните познания от науката за полимерни материали.

Проектът е проведен по научно достоверен начин в тясно сътрудничество между производителите на материали и производителите на тръби и фитинги с цел да се покаже каква продължителност на качествена експлоатация на полиетиленови (РЕ) и полипропиленови (РР) безнапорни канализационни системи може да се постигне.

Запознайте се с целия документ!

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори