Участие на Пайплайф България в ХI-та Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

25. ноември 2019

Събитието има за цел да подкрепи общините в предизвикателствата по подготовката, управлението и изпълнението на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС. Ползата е засилване на партньорството и единодействието на общинските „евроексперти" с управляващите и контролните органи по усвояването на евросредствата. Срещата е място за диалог между съмишленици в общата им цел да бъдат преодолени затрудненията, минимизирани грешките, намалена административната тежест и ускорено договарянето и изпълнението на общинските проекти.
Темите в срещата са с фокус върху проблемите по изпълнението на общинските проекти от настоящия програмен период и напредъка в подготовката на следващия 2021 - 2027.
Акцент се постави и върху практическото прилагане на режима на държавните помощи, подготовката и изпълнението на проектите, финансирани чрез финансовите инструменти; налагането на финансови корекции.

Генерален спонсор на събитието бeше Пайплайф България. За организирането на щанда и представяне пред форума на обща фирмена презентация се подготвиха колегите Иван Цанов и Николай Куюмджиев.

 

EN

Find all needed documents in English and other available languages! Or contact us for further information!

Follow the link

Онлайн магазин

Оторизирани дистрибутори